20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Дійсний спосіб в англійській мові

Граматика
4 хвилини читати
20.04.2024
0
0
78

У цій статті розберемося, що таке дійсне спосіб в англійській мові, коли він використовується (спойлер: практично завжди) і з чим його їдять.

Вивчаючи англійську мову, будь-який студент рано чи пізно доходит до теми способів. З якихось причин цю тему прийнято вважати дуже складною та незрозумілою: у підручниках вона описується складними лінгвістичними термінами, вчителі зазвичай або взагалі її не пояснюють, або пояснюють побіжно і складно. Чи так важко розібратися зі способами насправді? Нумо розбиратися! 

Що таке дійсний спосіб в англійській мові

Дійсний спосіб в англійській мові (Indicative Mood) - це "настрій" речення, який подає співрозмовнику інформацію, як дійсний існуючий факт. Переважна більшість англійських речень (99%) як у повсякденному мовленні, так і в текстах будуються саме у дійсному способі. Дієслова змінюються за часами, питання задаються, заперечення будуються - усе це відбувається у дійсному способі, якщо стосується реального світу і стану речей навколо.

Іншими словами: якщо ви не кажете комусь щось зробити (наказовий спосіб) і не уявляєте нереальні події (умовний спосіб) - вітаємо! Ви використовуєте дійсний спосіб.

Як будувати англійські речення у дійсному способі

Навчившись будувати речення в дійсному способі - у всіх інших способах студент навчиться їх будувати автоматично. Як відомо, в англійській мові існує 3 типи речень: ствердження, заперечення та питання. Погляньмо окремо на схеми побудови речень у кожному з трьох перелічених вище типів.

Ствердження

У стверджувальних реченнях система побудови речень досить чітка і негнучка: підмет (головний герой речення) - присудок (дія, що виконується головним героєм) - додаток (з чим/навіщо/над чим виконується дія) - обставина (за яких обставин відбувається дія) . Якщо доповнення та обставину іноді можна міняти місцями, підмет і присудок обов'язково стоять на початку речення.

He works with his partners on Mondays. - Він працює зі своїми напарниками по понеділках.

We have completed the project today. - Ми закінчили проект сьогодні.

Примітка: англійське речення обов'язково має містити дієслово. У нас можна сказати, наприклад, "Я - цікава людина". Це речення не містить дієслова. В англійській це неможливо: у випадку, якщо дієслова немає, замість нього на друге місце в реченні ставимо дієслово to be. Таким чином, вищезгадане речення перекладається англійською, як I am an interesting person.

Заперечення

У заперечних реченнях система побудови та сама, з одним тільки нюансом: перед присудком ставиться негативна частка not, яка додається до допоміжного слова, залежно від часу, в якому побудоване речення.

I don’t work on Sundays. - Я не працюю в неділю.

We haven’t seen you for ages! - Ми не бачили тебе сто років!

I didn’t do anything wrong. - Я не зробив нічого неправильного.

Питання

У питаннях порядок слів трохи змінюється: допоміжне слово виноситься вперед і стоїть перед підметом. Якщо цього слова немає, як, наприклад, у простому теперішньому і простому минулому часі, його необхідно додати (do, does, did). Модальні дієслова, такі, як can, should, must тощо, працюють у реченні, як допоміжні слова: вони теж виносяться вперед.

Do you have a car? - У тебе є машина?

Did she see you off? - Вона тебе провела?

What should we do? - Що нам слід робити?

Who can he be? - Ким він може бути?

Примітка: в англійській мові поширені спеціальні питання: задаючи такі питання, мовець не просто цікавиться тим, чи була дія чи ні, але йому також цікаві подробиці: де (where), коли (when), навіщо (why), як часто (how often) хтось щось робить. Всі перелічені слова завжди стоять на самому початку питання, навіть перед допоміжним словом.

Where do you live? - Де ти живеш?

Who are you speaking with? - З ким ти говориш?

Why did you leave me there? - Чому ти залишив мене там?

How often does your friend attend music classes? - Як часто твій друг відвідує музичні уроки?

У яких ситуаціях порядок слів у англійському реченні змінюється?

Як було сказано вище, англійське речення має чітку структуру: підмет, присудок, додаток, обставина. Однак все ж таки іноді існують ситуації, при яких порядок слів необхідно змінити. Таке явище англійською називається інверсією. Розглянемо такі ситуації окремо.

Питання

Найчастіший випадок інверсії – це питання. В них допоміжне слово стоїть не після дієслова, а перед ним. Нагадаємо, що модальні дієслова теж поводяться як допоміжні слова, і також виносяться вперед у питаннях.

Does he know the truth? - Він знає правду?

Are we going to change anything? - Ми збираємось щось міняти?

Could he be more polite to others? - Він міг би бути ввічливішим з оточуючими?

Has he visited you? - Він тебе відвідав?

Заперечне слово на початку речення

Поставивши заперечне слово на початок речення, мовець хоче акцентувати на ньому увагу. Як наслідок, англомовна людина не просто ставить заперечне слово на початок речення, а й змінює її структуру для більшого акценту. Технічно, структура речення набуває обрисів, як у питання.

До негативних слів, які часто використовують на початку речення, відносяться: rarely, seldom (рідко), never (ніколи), no way (ні в якому разі), under no circumstances (за жодних обставин), hardly/barely/scarcely (ледве, майже не), hardly ever (майже ніколи), not only (не тільки).

Seldom do these words ring true. - Рідко ці слова звучать щиро. (рядок із пісні)

No way will I ever ask you to help me again. - Я в жодному разі ніколи більше не попрошу тебе допомагати мені.

Barely could he breathe after the marathon. - Він ледве міг дихати після марафону.

Not only did he help us with the project, but he also paid all our money to us. - Він не лише допоміг нам із проектом, але ще й усі гроші там виплатив.

Under no circumstances is anyone to enter. - Нікому не можна входити за жодних обставин.

Вступні слова

Інверсія в англійській мові також застосовується після деяких вступних слів, таких як there (там), here (тут), so + прикметник/прислівник (так), such + іменник (так).

There are many people outside. - Надворі багато людей.

Here comes the bus. - Йде автобус.

So profound was his research that he knew the details no one had ever discovered. - Його дослідження було настільки глибоким, що він дізнався про деталі, які ніхто і ніколи не відкривав.

Such a great worker did you fire. - Ти звільнив такого класного працівника.

Примітка: Вступне слово 'there' студентам найбільш відоме за конструкцією there is / there are, яка вказує на місце розташування чогось або на те, що щось загалом існує. Насправді, to be – не єдине дієслово, яке тут можна використовувати. Найбільш популярними фразами з there є there exists (існує), there lives (живе), there goes (йде), there seems (здається), there occurs (відбувається).

There seems to be a problem. - Здається, є проблемка.

In a hole in the ground there lived a hobbit. - У норі у землі жив хоббіт.

Philosophers are convinced that there exist many inhabited planets in our vast universe. - Філософи переконані, що існує багато населених планет у нашому величезному всесвіті.

There happen to be fifty people downstairs waiting to try and get into this fraternity. - Внизу випадково перебувають п'ятдесят людей, які чекають, щоб спробувати вступити до цього братства.

Випадки інверсії притаманні не тільки дійсному способу, але й умовному. Проте, правила там ті ж самі, відрізняються лише форми дієслова.

Умовні речення

Умовні речення нульового та першого типу відносяться до дійсного способу, оскільки повідомляють нам про реальні факти.

Нульовий тип умовних речень висловлює ту думку, що кожен раз, коли відбувається щось одне, щось ще відбувається, як наслідок. Починаються подібні речення зі слів if (якщо), when (коли), whenever/anytime/every time (щоразу, коли).

If it’s rainy, I stay at home. - Якщо йде дощ, я сиджу вдома.

When the train arrives, I’m always ready to get on. - Коли поїзд приїжджає, я завжди готовий сісти.

Whenever my friends come to me, we have fun. - Щоразу, коли мої друзі приходять до мене, ми веселимося.

Перший тип умовних речень повідомляє про реальні події у майбутньому часі. Такі речення прийнято починати зі слів when (коли) та if (якщо). Зверніть увагу, що в частині з вищезазначеними словами використовується простий теперішній час (present simple), хоча йдеться про майбутнє.

When you enter university, you won’t have much free time. - Коли ти вступиш до університету, то не буде багато вільного часу.

If we have home rule, it will change. - Якщо у нас буде домашнє управління, це зміниться.

Дякуємо Вам за прочитання цієї статті та сподіваємося, що Ви зрозуміли, що, насправді, переважна більшість англійських речень у вашому повсякденному мовленні – це і є дійсний спосіб. Речення, які їм не є – ось справжні винятки із правил!🙂

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер