20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Іменники в англійській

Граматика
6 хвилин читати
20.01.2024
0
0
53

Крім граматичної цінності, іменник в англійській мові, та й не тільки в англійській, посідає перше місце за значущістю. Адже можливість побудувати речення, не вживаючи іменник, зводиться до нуля. А немає речення, немає і якісного спілкування.

Подивимося, що ж криється за маскою "скромняшки" іменника, які вони бувають, де застосовуються і як утворюються. Захоплива подорож!

Іменники в англійській – що це таке?

Іменники (noun) – це частина англійської мови, що відповідає на питання “Хто?” або “Що?" і називає предмети, явища, людей тощо. Іменник в англійській мові виступає як основним, так і другорядним членом речення. Змінюється відповідно до відмінка, числа і роду. Класичне визначення з якого ні прибрати, ні додати. Подивимося тепер, якими бувають іменники.

Класифікація іменників в англійській мові

Іменники в англійській мові поділяються на злічувані та незлічувані, власні та номінальні, конкретні та абстрактні, збірні, складові та віддієслівні. Розглянемо кожен вид детальніше.

Злічувані VS незлічувані іменники в англійській мові (Countable VS Uncountable Nouns)

Виходячи з назви групи, іменники діляться на злічувані (їх можна порахувати) та незлічувані (їх неможливо порахувати). Називаються вони відповідно Countable Nouns (або Count Nouns) та Uncountable Nouns (також Mass або Uncount Nouns).

🎁 Оскільки злічувані іменники підлягають рахунку, їх ділять ще дві групи:

 • однина іменників (Singular Nouns) – товаришує з артиклями a, an

 • множина іменників (Plural Nouns)

  • неправильна множина іменників (Irregular Nouns)

Plural Nouns має підвид іменників, певний виняток – Irregular Plural Nouns або Irregular Nouns. У той час як Plural Nouns формується за рахунок додавання закінчень "-s, -es" до іменників в однині (Singular Nouns), Irregular Nouns нехтують цим правилом і формують множину за власними правилами.

Countable Nouns

Singular Nouns

Plural Nouns

cat – кіт

book – книга

city – місто

idea – ідея

mouse – комп'ютерна мишка

cats – коти

books – книги

cities – міста

ideas – ідеї

mouses – комп'ютерні мишки

Singular Nouns

Irregular Plural Nouns

man – чоловік

child – дитина

person – людина

deer – олень

mouse – мишка, тварина

men – чоловіки

children – діти

people – люди

deer – олень

mice – мишки, тварини

Деякі іменники можуть мати обидві форми множини в різних значеннях, наприклад слово "mouse". Такий собі тест на пильність від англійської мови. 🙃

🎎 Збірні іменники або Collective nouns – підвид злічуваних іменників, що описують групи людей або речей як одне ціле:

Group A will go first and start doing exercises and other groups will wait here. – Група А піде першою і почне виконувати вправи, а решта груп чекатиме тут.

Незлічувані іменники не підлягають рахунку, тому не мають числа множини і граматично прирівнюються до it. Сюди відносяться продукти (все, що сиплеться, ллється, ріжеться), деякий одяг та абстрактні поняття:

 • rice – рис

 • water – вода

 • underwear – спідня білизна

 • love – кохання

 • knowledge – знання

 • music – музика

 • etc.

Важливі деталі: якщо у вашій рідній мові іменник стоїть у множині, це не означає, що в англійській буде так само і навпаки. Наприклад, слово pyjamas в англійській мові завжди стоїть у множині і граматично прирівнюється до they (вони), у той час, як його переклад "піжама" – однина (вона).

Загальні назви (Common Nouns) VS Власні назви (Proper Nouns)

🎡 Загальні назви або Common Nouns – це загальні назви для людей, місць, речей, ідей і т.д., зазвичай пишуться з маленької літери, якщо тільки не стоять на початку речення. Можуть бути як злічуваними, так і незлічуваними.

Love is a mysterious feeling. – Кохання – загадкове почуття.

She prefers reading books about love online. – Вона воліє читати книги про кохання онлайн.

🗽 Власні назви або Proper Nouns – це конкретні імена людей, місць, речей і т.д., які завжди пишуться з великої літери. Інакше кажучи – це "імена".

Reading “The Great Gatsby” was your homework. - Твоїм домашнім завданням було прочитати "Великий Гетсбі".

Конкретні (Concrete Nouns) VS абстрактні іменники (Abstract Nouns)

🌸 Конкретні іменники або Concrete nouns існують фізично і сприймаються за допомогою органів чуття (зору, дотику, нюху, смаку та слуху). Усі їх можна поділити на дві підкатегорії:

 • Одухотворені іменники або Animate Nouns: організми, здатні рухатися і рости, розвиватися і розмножуватися, дихати й харчуватися, мають свідомість. Такий опис підходить для дітей та дорослих, тварин та птахів, рослин:

  • dog – собака

  • cat – кіт

  • teacher – вчитель

  • child – дитина

  • bird – птах

  • tree – дерево

 • Неживі іменники або Inanimate Nouns: неживі організми, які не здатні рухатися, не мають свідомості, не ростуть і т.д. до них відносяться предмети, місця, матеріали:

  • table – стіл

  • house – будинок

  • book – книга

  • idea – ідея

  • car – авто

  • rock – камінь

  • plastic – пластмаса

🌬️ Абстрактні іменники або Abstract nouns описують концепції та ідеї, емоції та почуття, якості, які неможливо сприйняти органами почуттів:

 • love – кохання;

 • democracy – демократія;

 • happiness – щастя;

 • bravery - сміливість;

 • freedom – свобода;

 • morning - ранок;

 • century – сторіччя.

Усі абстрактні іменники (Abstract nouns) за сумісництвом неживі (Inanimate Nouns).

Складові або складні іменники (Compound Nouns) VS Віддієслівні іменники в англійській (Verbal or Gerund Nouns)

🌚 Складові або складні іменники або Compound nouns формуються за допомогою з'єднання кількох іменників в одне для формування нового слова:

 • toothbrush – зубна щітка ➡️ tooth (зуб) + brush (щітка)
 • basketball – баскетбол, гра ➡️ basket (кошик) + ball (м'яч)
 • greenhouse – теплиця ➡️ green (зелень) + house (будинок)
 • firefighter – пожежник ➡️ fire (вогонь) + fighter (борець)

🌝 Віддієслівні іменники або Gerund (Verb) Nouns формуються за допомогою додавання закінчення -ing до дієслова в першій формі. У реченні даний іменник прирівнюється до it.

Washing up calms me down. – Миття посуду заспокоює мене.

Painting is a great way to develop creativity. – Малювання це чудовий спосіб розвинути креативність.

Падежі іменників в англійській мові

Відмінок демонструє синтаксичні відносини слів у реченні – граматику. В українській мові їх 7 і кожен відрізняється закінченням. В англійській мові з відмінками ситуація набагато простіша. Їх лише три.

Загальний відмінок (Nominative or Subjective Case)

Загальний відмінок або Nominative (Subjective) Case відповідає на запитання “Хто? Що?”і використовується до підмета у реченні, яким виступає іменник або займенник, що виконує дію. Загальний відмінок англійської мови ідентичний Називному відмінку в українській мові.

У цьому прикладі “she” виконує дію “drives”, отже виступає підметом у реченні та стоїть у називному відмінку.

Об'єктний відмінок (Objective or Oblique Case)

Об'єктний (Непрямий) відмінок або Objective (Oblique) Case складається з іменників або займенників, які використовуються як присудок у реченні.

У реченні "him" – це об'єктний відмінок, пов'язаний з дієсловом "gave". Іншими словами, об'єктний відмінок вказує на кого спрямована смислова дія в реченні.

Присвійний відмінок (Possessive Case)

Присвійний відмінок або Possessive Case відповідає на запитання “Чий?” і використовується, щоб позначити власника та формується за допомогою додавання закінчення “-'s” до іменника. Іменник в англійській мові в присвійному відмінку завжди стоїть перед іншим іменником. Порядок слів тут впливає на кінцеве значення фрази.

Sarah's book is on the shelf. – Книга Сари на столі.

У даному реченні "Sarah's" позначає приналежність, а "book" відповідно стоїть у присвійному відмінку.

Його різновидом є Складні присвійні іменники або Compound Possessive Nouns: це складні (складові) іменники в присвійному відмінку.

We borrowed John and Mary’s car to go on a family city break to Prague. – Ми взяли машину Джона та Мері, щоб поїхати родиною на вихідні до Праги.

В даному реченні John and Mary’s car – складений присвійний іменник.

Рід іменників в англійській мові

В англійській іменники діляться за родами на три групи:

 • Feminine Nouns - іменники жіночого роду: граматично прирівнюються до займенника "she"

 • Masculine Nouns - іменники чоловічого роду: граматично прирівнюються до займенника "he"

 • Neuter Nouns – іменники середнього роду: граматично прирівнюються до займенника “it”

Feminine Nouns

(= she)

Masculine Nouns

(= he)

Neuter Nouns

(= it)

actress (актриса)

cow (корова)

mother (мама)

actor (актор)

bull (бик)

father (батько)

book (книга)

table (стіл)

car (авто)

Говорячи про тварин, частина з них має чітко означений поділ на жіночий, чоловічий та середній рід:

 • Lion – лев → lioness – левиця → cub – левеня

 • Rooster – півень → hen – курка → chick – курча

Однак, більшість тварин спочатку належать до середнього роду, поки людина, що говорить чітко не озвучить інше, наприклад: dog (пес), cat (кіт або кішка), parrot (папуга), lizard (ящірка) etc.

I have a cat, she is very kind and soft. – У мене є кішка, вона дуже добра і поступлива.

До моменту появи у реченні займенника “she”, “cat” ставилося до середнього роду, отже прирівнювалося до займенника “it”.

Суфікси іменників в англійській мові

Як і префікси, суфікси – приставки, що застосовуються для словотвору, які поділяються на групи:

 • ті, що додаються до дієслов;

 • ті, що додаються до іменників;

 • ті, що додаються до прикметників.

У цій статті ми розберемо всі три типи в контексті формування іменника. Перелік та опис найбільш уживаних суфіксів наведено в таблиці нижче.

Суфікс

Використання

Приклад

Додаються до дієслова

-er и -orпозначають професію

teacher, actor, baker

-age

позначають процес, дію або результат цієї дії

marriage, voyage, breakage

-ment

movement, development, excitement

-ion, -sion, и -tion

позначають активність чи стан

celebration, discussion, introduction

-ant и -ent

позначають людину або предмет, що виконує певну дію

student, assistant, participant

Додаються до прикметника

-ity и -ty

описують явище, стан чи якість

simplicity, curiosity, generosity

-ness

happiness, kindness, darkness

Додаються до іменника

-hood

описують явище, стан чи якість

childhood, motherhood, neighborhood

-ship

friendship, leadership, relationship

-ism

представляють певне переконання, практику чи ідеологію

feminism, racism, socialism

-ist

відносяться до людини, яка слідує певній практиці чи ідеології

artist, scientist, optimist

-er и -ar

вказують на людину чи річ, яка виконує певну дію

driver, scholar, liar

-let

позначають щось маленьке або зменшену версію оригіналу

booklet, piglet, starlet

-y и -ie

створюють неформальні чи ласкаві форми вихідного слова

doggy, sweetie, bookie

-ville и -land

створюють назви міст, селищ чи регіонів

Nashville, Disneyland, Scotland

Оцініть статтю

 • 0

Залишіть коментар

Банер