20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Модальне дієслово may / might

Граматика
5 хвилин читати
28.10.2023
0
0
486

Не розумієте, чому у школі доводилося говорити “May I go out?”, а не “Can I go out?”. У черговий раз чуєте, як магістр Йода каже "May the force be with you" і не розумієте, до чого в цьому реченні may? Тоді давайте розбиратись!

У цій статті ми поговоримо, навіщо необхідне модальне дієслово may, ким йому доводиться модальне дієслово might, обговоримо їх відмінності та подібності. Почнемо!

Правила утворення та форми модального дієслова may / might

Модальне дієслово may у своєму першому значенні необхідне для того, щоб вказати на дозвіл щось зробити. У свою чергу, дієслово might необхідне для цих же цілей, але в минулому часі. Таким чином, модальне дієслово might у своєму першому значенні є минулою формою may. Перекладати ці слова можна, як “могти” (“міг”), “мати дозвіл” (“мав дозвіл”), “можна”. Поглянемо на всі типи речень з цим модальним дієсловом.

Питання

Оскільки дієслово may (might) є модальним, то й веде в контексті воно себе відповідно: у запитаннях воно виноситься вперед і стоїть перед підметом. Після підмета йде дієслово у першій формі без частки to.

May we have a walk after the lesson? - Чи можна нам погуляти після уроку?

May you have a sleepover at your friends’? - Тобі можна залишатись на ніч у друзів?

Ствердження

У стверджувальних реченнях модальне дієслово may (might) посідає друге місце і стоїть після підмета. За ним йде дієслово у першій формі без частки to.

You may be here if you want to. - Ти можеш тут бути, якщо хочеш.

My mother said he might stay. - Мама сказала, що може залишитися.

Заперечення

У заперечних реченнях модальне дієслово may (might) займає все те ж почесне друге місце в реченні після підмета, проте до нього додається негативна частка not, утворюючи словосполучення may not і might not. В англійській мові існує варіант скорочення вищезгаданих форм до mayn't та mightn't, проте використовуються такі скорочені форми не дуже часто. У негативних реченнях модальне дієслово may (might) використовується задля висловлювання заборони.

She may not leave until the conference comes to an end. - Їй не можна йти, поки конференція не закінчиться.

He said he might not wait any longer. - Він сказав, що йому не можна було чекати довше.

Значення модальних дієслів may і might

Англійська, як і будь-яка інша мова, не стоїть на місці та розвивається. Як було зазначено вище, у своєму першому значенні модальне дієслово may несе відтінок дозволу чи заборони, а might - це лише його минула форма. Однак, з часом, ситуація змінилася: дієслово may набуло досить багато самостійних значень, так само, як і дієслово might отримало свої значення, ніяк не пов'язані з may. Більше того, деякі з нових значень були отримані одночасно і дієсловом may, і його минулою формою might. Познайомимося ближче із цими значеннями!

Однакові значення may і might

У цьому міні-розділі поговоримо про ті значення, які однаково притаманні як дієслову may, так і might.

Імовірність, припущення та невпевненість

Модальне дієслово may і його форма might часто використовуються для передбачень майбутніх подій і використовуються з цією метою в тих випадках, коли той, хто говорить, не особливо впевнений, що ця подія все-таки відбудеться. Впевненість - 50 на 50. Перекладати наші дієслова в цьому значенні можна за допомогою слів "можливо", "мабуть", "може".

He may come tomorrow so we should be ready just in case. - Він, може, завтра прийде, тож нам слід бути готовими, просто про всяк випадок.

I might call you in an hour. I’ll let you know. - Я, можливо, подзвоню тобі за годину. Я дам тобі знати.

Well, he might be a cop, I don’t know. We’re checking on that. - Ну, він може бути копом, я не знаю. Ми це перевіряємо.

Для вираження припущення щодо вже минулих подій, іншими словами, для використання модальних дієслів may і might в минулому часі в цьому значенні, після них необхідно використовувати have + третю форму дієслова.

The message may have been deleted; therefore you can’t see it. - Можливо, повідомлення видалено, тому ти його не бачиш.

He might have watched the movie without us. It seems he knows the plot well. - Він, можливо, подивився фільм без нас. Здається, він добре знає сюжет.

And it’s a good thing you did. It may have saved your life, for the moment at least. - І ти добре вчинив. Можливо, це врятувало тобі життя, принаймні зараз.

Прохання

Обидва модальні дієслова часто використовуються, коли необхідно попросити дозвіл на те, щоб щось зробити. Використовуючи might, це прохання буде ще більш ввічливим.

May I see the director? - Чи можу я побачити директора?

Might we bring up this topic later? We have a lot to discuss apart from it. - Чи можемо ми підняти цю тему пізніше? У нас багато речей для обговорення, крім неї.

May as well, might as well

Конструкції may as well, might as well використовуються для того, щоб висловити думку, що було б непогано щось зробити, оскільки це може бути корисним та має сенс. У розмовній англійській часто використовуються в тих ситуаціях, коли потрібно запропонувати якийсь варіант чи рішення, і чіткого вибору при цьому немає. Перекладати конструкції можна, як "має сенс", "можна б", "як варіант", "можемо, можеш" і таке інше.

You may as well try sleeping more. I think it’ll help. - Можеш спробувати поспати довше. Я думаю, це допоможе.

What shall we do? - We might as well call your superior to know the details. - Що нам робити? Як варіант, можна зателефонувати твоєму начальнику та дізнатися деталі.

I may as well confess, Larry. - Ще я можу зізнатися, Ларрі.

Примітка: коли виникає необхідність розібратися з тим, що вже сталося, тобто використовувати конструкцію may/might as well в минулому часі, після неї використовується have і дієслово в третій формі.

I don’t know what else to suggest. He might as well have just left for New York. - Я не знаю, що ще запропонувати. Як варіант, він просто поїхав до Нью-Йорка.

Використання модального дієслова may

Значення, розглянуті в цьому розділі, притаманні тільки модальному дієслову may.

Дозвіл чи заборона

Модальне дієслово may використовується з метою дати дозвіл чи заборонити комусь щось зробити. У цьому випадку, перекладатися воно буде, як “можна”, “(не) дозволено”, “(не) дозволено”, “(не) можеш”, “не можна”, “заборонено”.

She may attend any classes she’d like to. - Вона може відвідувати всі заняття, які їй хочеться.

I may not interrupt such a significant process. - Мені не можна переривати такий значний процес.

I don’t know. I may not go back to school. - Не знаю. Мені не можна повертатися до школи.

Побажання

Поставивши модальне дієслово may на початок речення, при цьому залишивши його стверджувальним, ми отримаємо чудовий спосіб побажати щось комусь. В даному випадку, переклад дієслова may буде "хай", "хай буде", "нехай буде" і так далі.

May you defeat your disease and come back to your regular life. - Нехай ти переможеш свою хворобу і повернешся до нормального життя.

May your project be successful! - Хай буде успішним твій проект!

Rey. May the Force be with you. - Рей. Нехай буде з тобою сила.

Впевненість

Як було сказано, слово may можна використовувати для того, щоб говорити про ймовірність і невпевненість. Може це і парадоксально, але це ж саме дієслово можна, навпаки, використовувати для вираження впевненості в тому, що щось станеться. Для цього до нашого модального друга необхідно додати прислівник well, отримавши при цьому фрау may well, яка перекладається, як "дуже ймовірно", "з великою ймовірністю", "швидше за все".

He may well return when he learns the truth. - Він, швидше за все, повернеться, коли дізнається правду.

It may well not rain tomorrow according to the weather forecast. - Дощу завтра, найімовірніше, не буде, за інформацією прогнозу погоди.

Щоб висловити думку, що щось, дуже ймовірно, вже відбулося, після may well використовується have і третя форма дієслова.

We may well have won the election, Chris. - Ми, походу, виграли вибори, Кріс.

Використання модального дієслова might

Дієслово might також набуло своїх власних значень. Познайомимось із ними ближче.

Ввічлива рекомендація, порада

Додавши після дієслова might такі слова, як like, want або prefer, ми утворимо спеціальні словосполучення, які допоможуть дати пораду вкрай високого ступеня ввічливості. Перекладати такі словосполучення можна, як "можливо, варто було б", "можливо Ви захочете, Вам сподобається, Ви віддали б перевагу".

You might like to start your own garden. - Можливо, тобі сподобалася б ідея зайнятися своїм власним садом.

Вкрай малоймовірна ситуація

Дієслово might можна використовувати для того, щоб підкреслити, що дія або подія, про яку йдеться, практично точно не станеться або не сталася. В теперішньому часі після might йде дієслово в першій формі, в минулому - have і дієслово в третій формі. Might у цьому значенні часто використовується в умовних реченнях другого та третього типу. Переклад: "Можливо", "може", “мабуть”.

Had you studied harder as a young man, you might be someone now. - Навчався б ти старанніше в молодості, можливо зараз з тебе щось і вийшло б.

You know, I think I might have done it. - Знаєш, я гадаю, що, можливо, я так і зробила.

Те, що так і не сталося

Модальне дієслово might можна використовувати для того, щоб описати події, які так і не сталися. В даному випадку, оскільки йдеться про вже минулі події (які так і не настали), після might використовується have і третя форма дієслова. Переклад: "можливо", "міг би". Might у цьому значенні часто використовується в умовних реченнях третього типу.

If we hadn’t engaged more people, we might have failed the project. - Якби ми не задіяли більше людей, ми могли б провалити проект.

So, do you think that it might have worked? - То ти думаєш, що це могло спрацювати?

Дякуємо Вам за прочитання статті. Сподіваємося, вона була для Вас корисною і Ви дізналися багато нового!

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер