20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Невизначений артикль в англійській мові

Граматика
6 хвилин читати
12.05.2024
0
0
37

У цій статті розберемося, навіщо потрібен невизначений артикль, коли використовується і які нюанси приховані у глибинах цієї теми. Почнемо!

Артиклі - це одна з тих тем в англійській мові, яка викликає найбільше труднощів у студента, що вивчає мову. І не дивно: артиклі, як цілий пласт граматики, повністю відсутній в українській мові, ніяк при цьому не ускладнюючи розуміння сказаного та почутого. Але англійська, як і будь-яка інша європейська мова, вкрай сильно відрізняється від слов'янських, через що тема артиклів у ній набуває важливого, а іноді й критичного значення. У цій статті йдеться про один із двох видів артиклів: про невизначений. 

Що таке невизначений артикль в англійській мові?

Невизначений артикль в англійській мові існує у вигляді двох маленьких слів: a і an. Ці слова використовуються перед злічуваними іменниками в однині, вказуючи на неконкретність предмета і підкреслюючи ту думку, що згаданий предмет - лише один із багатьох собі подібних і нічим примітним не виділяється. Найчастіший випадок використання невизначеного артикля в англійській мові - це введення в розповідь нового предмета, який до цього не згадувався.

You have to find a good job. - Тобі потрібно знайти хорошу роботу (будь-яку хорошу роботу).

I saw a man who needed my help. - Я побачив людину, якій потрібна була моя допомога (якась людина, я її не знаю або не розпізнав у момент розмови).

There’s a cup on the shelf. - На полиці стоїть чашка (якась одна чашка, мій співрозмовник не знає, про яку чашку йдеться).

Форми невизначеного артикля

Невизначений артикль в англійській мові постає перед нами у двох видах: a та an. Важливо відразу відзначити один нюанс: обидві форми невизначеного артикля – це одне й те саме слово, і взагалі невизначений артикль в англійській мові лише один – і це a. Його форма an була вигадана виключно для зручності та плавності мови, і використовується вона перед словами, які починаються на голосний звук. У свою чергу стандартна форма невизначеного артикля a використовується перед словами, які починається на приголосний звук.

 • A car (автівка)
 • A dish (страва)
 • A bike (велосипед)
 • A ride (поїздка)
 • A man (чоловік)
 • An apple (яблуко)
 • An example (приклад)
 • An exercise (вправа)
 • An earring (сережка)
 • An airport (аеропорт)

Важливо відзначити той факт, що якщо перед іменником в англійській мові стоїть прикметник, що описує його, то артикль ставиться не прямо перед іменником, а перед цілою фразою, яка відноситься до цього іменника. І в таких довгих фразах вибір артикля залежить не від іменника, а від звуку, що йде за самим артиклем.

 • An interesting book (цікава книга)
 • A very tasty apple (дуже смачне яблуко)
 • A boring lecture (нудна лекція)
 • A well-prepared cake (добре приготований торт)
 • An indecisive colleague (нерішучий колега)

Використання невизначеного артикля в англійській мові

Перш ніж перейти до аналізу використання невизначеного артикля в англійській мові, слід згадати важливу деталь: кожен злічуваний іменник в однині, який в принципі існує в англійській, за визначенням і автоматично використовується з артиклем a/an. Інакше не буває. Існують просто контексти, у яких даний артикль змінюється на щось інше, наприклад, на визначений артикль the; на слова, що вказують на приналежність: my, your, his, her тощо. Проте, все ж таки корисно буде вищезгадане узагальнення розбити на окремі пункти та розібрати їх у деталях.

Коли йдеться про один предмет

Невизначений артикль a/an використовується, коли йдеться лише про одну річ, і при цьому не про конкретну, а “будь-яка річ цього типу”.

I need you to write an article about my city. - Мені потрібно, щоб ти написав (одну) статтю про моє місто.

We missed a good opportunity to get a pay rise. - Ми втратили (одну) гарну нагоду отримати (одне) підвищення зарплати.

She needs a list of the goods she has to buy. - Їй потрібний (один) список товарів, які їй потрібно купити.

В даному випадку, невизначений артикль a/an можна сміливо замінювати на слово one, якщо є необхідність прямо вказати на кількість предмета.

I wanted you to give me only one glass of wine. - Я хотів, щоб ти дав мені тільки один келих вина.

She asked for one apple, not two. - Вона попросила одне яблуко, не два.

Коли мається на увазі "якийсь предмет", а не конкретний

Приїхали ви, значить, до іншого міста і розумієте, що з громадським транспортом тут не густо. Що потрібно зробити? Звичайно ж, взяти напрокат машину або викликати таксі. У такій ситуації, мовець скаже: "I need a taxi" або "We should rent a car", адже йому просто потрібна "якась машина", щоб переміщатися незнайомим містом. У такому разі, невизначений артикль можна або залишити без перекладу, або перекладати як “якийсь”.

I borrowed a bike to get around the town. - Я позичив (якийсь) велосипед, щоб пересуватися містом.

Have you got a pencil? I just left mine at home. - У тебе є (будь-який) олівець? Я просто забув свій вдома.

You told me I’d see you once I got downtown. Now all I see is just a group of tourists. - Ти сказав мені, що я побачу тебе, як тільки дістанусь центру міста. Зараз я бачу лише (якусь) групу туристів.

Коли наш співрозмовник ще не чув про те, про що ми говоримо

Коли мовець повідомляє якусь новину, розповідає про предмет чи людину, про яку його співрозмовник ще не чув і не знає, використовується артикль a/an.

He said he’d bought a new flat. - Він сказав, що купив нову квартиру.

Listen up, now I’ll tell you a very interesting story. - Слухай, зараз я розповім тобі дуже цікаву історію.

By the way, I have a brother. He’s a doctor. - До речі, в мене є брат. Він лікар.

Коли вказуємо професію людини

Перед професіями, зазвичай, використовується артикль a/an.

If he had studied harder, he would have become a lawyer. - Якби він навчався старанніше, він став би юристом.

He dreamt of becoming an astronaut when he was a kid. - Він мріяв стати астронавтом, коли був дитиною.

To be a captain, you have to learn a lot. - Щоб бути капітаном, тобі потрібно багато чого навчитися.

Коли описуємо людину чи предмет

Коли в описі предмета або людини присутні злічувані іменники в однині, перед ними ставиться артикль a/an.

My girlfriend is a very beautiful woman with a radiant smile and a cute face. - Моя дівчина - дуже красива жінка з променистою усмішкою та милим обличчям.

To be honest, that project was a great challenge to all of us. - Чесно кажучи, той проект був величезним викликом для всіх нас.

His car has a powerful engine and a durable windshield. - У його машині потужний двигун та міцне лобове скло.

Фрази з артиклем a/an, які слід запам'ятати

У цьому розділі обговоримо стійкі вирази, які слід запам'ятати та використовувати з невизначеним артиклем a/an. Багато з цих виразів можна сміливо віднести до окремих випадків вищезазначених значень даного артикля, проте частота їхнього використання потребує окремої згадки про них.

Such, rather, quite, pretty

Слова, перелічені в підзаголовку, використовуються для посилення фраз з іменником. Quite перекладається, як "цілком", rather і pretty означають "досить таки", а such, у свою чергу, має значення "такий".

He’s quite a good worker. We can continue to deal with him. - Він – цілком непоганий працівник. Ми можемо продовжувати співпрацювати з ним.

You asked me rather a difficult question. / You asked me a rather difficult question. - Ти поставив мені досить складне питання.

He’s such a liar! - Він такий брехун!

Примітка: quite та such стоять перед артиклем, rather може стояти як перед ним, так і після нього. Pretty стоїть після артикля.

There is; there was; there will be

Фраза there + to be використовується для того, щоб вказати на місцезнаходження якогось предмета та повідомити співрозмовника, що в якомусь місці щось “стоїть”, “лежить”, “висить”, “перебуває”, “існує”. Після цих фраз використовують іменники з невизначеним артиклем a/an.

There is a way to solve this problem. - Є один спосіб вирішити цю проблему.

There was a big event in the city center the other day. - Днями у центрі міста був великий захід.

There will be a great concert next week. - На наступному тижні буде класний концерт.

Вигук What a …!

Ця фраза використовується для вираження захоплення або сильного подиву. Перекладається як “який…!”.

What a nice dress! - Яка гарна сукня!

What a gorgeous restaurant! - Який розкішний ресторан!

What a hard task! - Яке складне завдання!

Коли не використовується невизначений артикль a/an

Як було сказано вище, в англійській мові існують ситуації, коли невизначений артикль зовсім не використовується, або замінюється на інші слова. Розберемося докладніше із такими ситуаціями.

Коли частина мови не є іменником

Артиклі в англійській мові - це “розпізнавальний знак” іменників. Якщо бачите артикль перед словом, це слово - іменник і ніяк інакше.

Коли іменник не можна порахувати і коли він знаходиться у множині

Насправді, невизначений артикль a - це лише скорочення від слова one, яке перекладається, як “один”. Таким чином, почувши щось на кшталт “an apples”, носій це сприймає як “один яблука”, що відразу викликає нерозуміння та дисонанс. Те саме працює і з незлічуваними іменниками: почувши “a sand”, носій сприймає це як “один пісок”, що звучить нелогічно та дивно.

Примітка: у розмовній англійській можна почути фрази a coffee, a beer, a wine тощо. Хоча вищезазначені слова є незлічуваними, невизначений артикль все одно використовується, вказуючи на одну порцію того чи іншого напою або їжі.

I’m gonna go with a beer. - Я візьму (один келих) пива.

He’s just eaten a soup. - Він щойно з'їв (одну тарілку) супу.

З власними іменами

Невизначений артикль не використовується з назвами міст, річок, країн, з іменами людей і, в принципі, з назвами чогось.

He was born in Rome. - Він народився у Римі.

Have you ever visited London? - Ти коли-небудь був у Лондоні?

З конкретними предметами

Якщо мовець згадує якийсь предмет або людину вдруге і більше, якщо він може вказати на приналежність предмета або людини, то артикль a/an замінюється на такі слова, як the (визначений артикль), this (цей), that (той), my (мій), your (твій), his (його), her (її), its (його, її, цього), their (їхній), our (наш).

I saw a tall man outside. The man turned out to be my friend’s brother. - Я бачив (якогось) високого чоловіка на вулиці. Той чоловік виявився другом мого брата.

Okay, his dog may stay in our flat. - Гаразд, його собака може залишитися у нашій квартирі.

Який висновок?

Невизначений артикль a/an в англійській мові - це невід'ємна частина будь-якого іменника в однині. Будь-який іменник за визначенням і завжди (спочатку) йде разом з артиклем a/an. Однак, існують ситуації, коли цей артикль або забирається, або змінюється на щось інше: коли іменники не можна порахувати, коли вони стоять у множині, коли є назвами, а також коли ми про них згадуємо не вперше в нашій розмові.

Дякуємо Вам за прочитання цієї статті та віримо, що тема невизначеного артикля в англійській мові стала для Вас ясніше та простіше 🙂

Оцініть статтю

 • 0

Залишіть коментар

Банер