20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Прикметники англійською мовою

Граматика
7 хвилин читати
18.05.2024
0
0
37

У цій статті розглянемо, як прикметники змінюють стиль мовлення.

Чи замислювалися ви коли-небудь, як звичайні слова можуть оживити будь-яке оповідання чи діалог? Мова - це не лише засіб спілкування, а й інструмент для вираження емоцій, кольорів та настроїв. Вона дозволяє передавати не лише інформацію, а й настрій, характер і навіть атмосферу. Уявіть собі, як змінюється картина, коли додаємо до неї яскравих фарб або деталей.

Саме такою роллю в англійській мові наділені прикметники. Вони надають словам і реченням більше виразності та змісту. Давайте разом розглянемо, як прикметники змінюють стиль мовлення.

Прикметники в англійській – що це?

Прикметники в англійській мові (adjectives) – це слова, які описують або уточнюють іменники, слова що відповідають на питання “хто? що?”, та надають різних їм ознак. Вони додають додаткову інформацію про предмети, осіб, місця або явища, відповідаючи на питання "який?", "яка?", "яке?" або "які?". Прикметники можуть вказувати на різні характеристики: розмір (big 🐳, small 🕷️), колір (red 🍎, blue 📘), форму (round 🟡, square 🟨), стан (happy 😺, sad 😭) та багато іншого. Вони допомагають зробити мову більш виразною та точною, надаючи більше деталей і образності.

Види прикметників за формуванням

Прикметники в англійській можуть бути класифіковані за способом їхнього формування на такі основні види:

Прості прикметники

Прості (Simple Adjectives) - це базові прикметники, які не утворені від інших слів. Вони мають одну форму і не містять префіксів або суфіксів.

 • weak - слабкий

 • clean - чистий

 • soft - м’який

 • rich - багатий

 • slow - повільний

 • old - старий

 • blue - голубий

The sun is very bright today. - Сонце сьогодні дуже яскраве.

He lived in a rich neighborhood filled with luxurious mansions 🏡. - Він жив у багатому районі, наповненому розкішними особняками.

The kitchen floor was sparkling clean after she scrubbed it. - Після того, як вона витерла підлогу на кухні, вона була блискуче чистою.

Похідні прикметники

Похідні (Derivative Adjectives) - ці прикметники англійської мови утворюються шляхом додавання префіксів або суфіксів до інших слів, зазвичай до іменників або дієслів.

 • hopeful - обнадійливий

 • dangerous - небезпечний

 • unfair - несправедливий

 • dishonest - нечесний

 • cultural - культурний

 • homeless - безпритульний

 • useful - корисний

The dishonest behavior of the employee led to his dismissal. - Нечесна поведінка співробітника призвела до його звільнення.

She remains hopeful despite the challenges she faces. - Вона залишається обнадійливою незважаючи на труднощі, з якими зіштовхується.

Swimming in the river can be dangerous after heavy rains ⛈️. - Плавання в річці може бути небезпечним після сильних дощів.

До похідних прикметників можна віднести і прикметники, утворені від дієприкметників (Participial Adjectives) - утворюються від дієприкметників теперішнього або минулого часу:

 • exciting - захоплюючий

 • bored - нудьгуючий

 • interested - зацікавлений

 • confused - збентежений

 • fascinating - захоплюючий

 • terrifying - жахливий

 • surprised - здивований

The horror movie was so terrifying that I had to cover my eyes during the scary parts. - Фільм-жахів був настільки жахливим, що я повинен був закрити очі під час страшних моментів.

He looked bored 🥱 during the lecture. - Він виглядав нудьгуючим під час лекції.

She was surprised to receive such a thoughtful gift from her friend. - Вона була здивована, отримавши такий уважний подарунок від свого друга.

Складені прикметники

Складені (Compound Adjectives) - це прикметники, що складаються з двох або більше слів, які об'єднуються, щоб утворити один прикметник. Зазвичай вони пишуться через дефіс.

 • hard-working - працьовитий

 • brand-new - абсолютно новий

 • heavy-handed - незграбний, брутальний

 • top-secret - цілком таємний

 • green-eyed - зеленоокий

 • quick-witted - кмітливий

 • old-fashioned - старомодний

The well-behaved children received praise from their teacher. - Добре виховані діти отримали похвалу від своєї вчительки.

His quick-witted responses always impressed his classmates during debates. - Його кмітливі відповіді завжди вражали його однокласників під час дискусій.

They moved into a brand-new apartment 🏠. - Вони переїхали в абсолютно нову квартиру.

Таким чином, розуміння різних видів прикметників та способів їхнього утворення допомагає більш точно і виразно висловлювати свої думки англійською мовою.

Види прикметників за значенням

Розуміння різних типів прикметників за їхнім значенням допомагає точніше та виразніше описувати світ навколо нас. Тому, вивчення цих типів прикметників дозволить розкрити широкий спектр можливостей для виразного вираження думок та ідей у мові.

Прикметники за значенням поділяються на:

Якісні або описові прикметники

Якісні або описові (Quantitative or Descriptive Adjectives) - описують якості або характеристики об'єктів і дуже розповсюджені у повсякденному мовленні. Вони дають інформацію про те, як виглядає або яким є щось/хтось.

 • strong - сильний

 • polite - ввічливий

 • creative - креативний

 • wise - мудрий

 • intelligent - розумний

 • generous - щедрий

 • friendly - дружелюбний

She baked a delicious cake 🍰 for her friend's birthday. - Вона спекла смачний торт на день народження свого друга.

She has a beautiful garden with colorful flowers. - В неї є красивий сад з яскравими квітами.

He has always been a brave firefighter, risking his life to save others. - Він завжди був хоробрим пожежником, ризикуючи своїм життям, щоб рятувати інших.

Відносні або визначальні прикметники

Відносні або визначальні (Classifying or Definitive Adjectives) - ці прикметники в англійській вказують на матеріал, національну приналежність, відношення до місця, часу, галузі знань, міжособові зв'язки. Вони часто не утворюють ступенів порівняння і використовуються для уточнення властивостей об'єктів:

 • wooden - дерев'яний

 • metallic - металевий

 • Chinese - китайський

 • French - французький

 • medical - медичний

 • parental - батьківський

 • weekly - тижневий

Their parental guidance helped to shape his future. - Їхня батьківська опіка допомогла сформувати його майбутнє.

He enjoys Italian music. - Він насолоджується італійською музикою.

She bought a silk dress 👗. - Вона купила шовкову сукню.

Відносні прикметники слід поділяти на наступні підгрупи:

Кількісні прикметники

Кількісні (Quantitative Adjectives) - вказують на кількість або обсяг чогось, що можна підрахувати або виміряти. Вони допомагають описати, скільки чого-небудь є або в якому обсязі щось існує. Такі прикметники в англійській відповідають на питання "скільки?". Вони бувають означені, неозначені та розділові.

- Означені (Definite Numeral Adjectives) - показують конкретну кількість або обсяг чогось:

 • one - один

 • ten - десять

 • thirty-seven - тридцять сім

 • hundred - сто

- Неозначені (Indefinite Quantitative Adjectives) - демонструють нечітку або невизначену кількість. Вони використовуються, коли кількість не є точно відомою або не має значення в даному контексті:

 • some - деяка кількість, небагато

 • any - будь-який

 • few/ a few - трохи, небагато

 • little/ a little - мало

 • all - всі

 • many - багато

 • a lot of - багато

 • several - декілька

 • more - більше

- Розділові (Distributive Quantitative Adjectives) - використовуються, щоб підкреслити індивідуальність або розподіл між кількома особами або речами:

 • each - кожен (окремо)

 • every - кожен, все

 • other - інший, інші

 • another - інший, ще один

 • neither - ніякий (з двох)

 • either - обидва (з двох)

 • the other - другий, інший

А зараз переглянемо використання кількісних прикметників у реченнях:

There are forty-five students in the hall. - У залі сорок п’ять студентів.

Many people attended the concert. - На концерт прийшло багато людей.

There is little milk 🥛 left in the fridge. - У холодильнику залишилося мало молока.

You can choose either tea or coffee. - Ви можете вибрати або чай, або каву.

Вказівні прикметники

Вказівні (Demonstrative Adjectives) - використовуються для вказування на конкретні предмети або особи в просторі та часі. Вони допомагають уточнювати, на які саме предмети або особи посилаємося, і вказують на їхню віддаленість від мовця:

 • this - цей, ця, це

 • that - той, та, те

 • these - ці

 • those - ті

Can you pass me this pen? - Можеш передати мені цю ручку?

That house on the hill is beautiful. - Той будинок на пагорбі красивий.

Have you seen these pictures? - Ти бачив ці фотографії?

Those people are waiting for the bus 🚍. - Ті люди чекають на автобус.

Присвійні прикметники

Присвійні (Possessive Adjectives) - виражають належність або приналежність чогось або когось до іншої особи або предмета. Вони завжди стоять перед іменником, який описують:

 • my - мій, моя, моє, мої

 • your - твій, твоя, твоє, твої

 • his - його

 • her - її

 • its - його, її

 • our - наш, наша, наше, наші

 • their - їхній, їхня, їхнє, їхні

We need to finish our project. - Нам потрібно завершити наш проект.

I borrowed their car for the weekend. - Я взяв їхню машину на вихідні.

Your ideas 💡 are very interesting. - Твої ідеї дуже цікаві.

Питальні прикметники

Питальні (Interrogative Adjectives) - використовуються для формулювання запитань і допомагають уточнювати інформацію про іменники, до яких вони відносяться:

 • which - який, котрий

 • who - хто

 • whom - кого

 • whose - чий, чия, чиє

 • what - який, що

Which dress should I wear? - Яку сукню мені одягнути?

Whose idea was it to come here? - Чия це була ідея прийти сюди?

What kind of music 🎶 do you listen to? - Яку музику ти слухаєш?

Порядок прикметників у реченні

Загалом, прикметники в англійській вживаються перед іменниками, які вони описують. Однак носії мови виділяють певні групи прикметників для полегшення запам'ятовування, оскільки не всі прикметники завжди займають цю позицію:

 1. В англійській мові є прикметники, що використовуються ТІЛЬКИ перед іменниками які вони описують:

 • north, northern – північний
 • south, southern – південний
 • east, eastern – східний
 • west, western – західний
 • countless – незліченний, нечисленний
 • occasional – випадковий, рідкий, періодичний
 • outdoor – зовнішній, просто неба
 • indoor – внутрішній, хатній, в приміщенні

They spent their vacation in a southern state. - Вони провели свою відпустку в південному штаті.

We planned an outdoor party 🎉 for the weekend. - Ми запланували вечірку просто неба на вихідні.

 1. Зокрема існують прикметники в англійській, що не прийнято вживати перед іменниками. В більшості - це прикметники із суфіксом -ed:

 • annoyed - роздратований
 • bored - той, що нудьгує
 • finished - завершений
 • ill - хворий
 • glad - радий

The project is finally finished. - Проект нарешті завершено.

She has been ill for a week. - Вона хворіє вже тиждень.

 1. Прикметники в англійській із суфіксами -able та -ible можуть бути розташовані як перед іменником, так і після нього:

She bought a comfortable chair. - Вона купила зручне крісло.

The chair 🪑 is comfortable. - Крісло зручне.

 1. Зазвичай, разом вживають не більше трьох прикметників. Якщо використовується більше трьох прикметників, вони мають слідувати певному порядку, який позначається абревіатурою OSASCOMP:

 • O — opinion (думка): lovely - чудовий, terrible - жахливий;
 • S — size (розмір): tiny - крихітний, huge -величезний;
 • A — age (вік): old -старий, young - молодий;
 • S — shape (форма): round - круглий, square - квадратний;
 • C — color (колір): - green - зелений, purple - фіолетовий;
 • O — origin (походження): - Italian - італійський, Greek - грецький;
 • M — material (матеріал): - wooden - дерев'яний, plastic - пластиковий;
 • P — purpose(призначення): sleeping - спальний, writing - письмовий.

He has a terrible, huge, old, square, purple sofa. - У нього жахливий, великий, старий, квадратний, фіолетовий диван.

He bought a terrible, huge, old, sleeping bag. - Він купив жахливий, величезний, старий спальний мішок.

She has a large, round, white, cooking pot 🍲. - У неї є велика, кругла, біла каструля для приготування їжі.

Ця послідовність допомагає правильно структурувати прикметники у реченні, роблячи його більш зрозумілим і природним для носіїв мови.

Формування прикметників англійською мовою

Прикметники в англійській можуть утворюватися різними способами. Основні методи включають використання суфіксів, префіксів. Ось докладний огляд кожного методу з прикладами:

Утворення прикметників за допомогою суфіксів

Суфікси є ключовими елементами морфології, які дозволяють утворювати нові слова, змінюючи значення кореневих слів. Розглянемо основні суфікси для утворення прикметників та їх значення:

 • -able / -ible вказують на можливість або здатність до виконання дії (understandable - зрозумілий, accessible - доступний);

 • -al описує належність або відношення до чогось (natural - природний, cultural - культурний);

 • -ous показує наявність певної якості або характеристик (dangerous - небезпечний, famous - відомий);

 • -ful демонструє наявність певної якості або заповненість чимось (hopeful - обнадійливий, joyful - радісний);

 • -less описує відсутність чогось (homeless - безпритульний, fearless - безстрашний);

 • -ic/ -ical описують належність до певної сфери або категорії (historic - історичний, logical - логічний);

 • -ive показує здатність або тенденцію до виконання дії (active - активний, creative - творчий);

 • -ent демонструє описують постійний стан або властивість (intelligent - розумний, different - інший).

Утворення прикметників за допомогою префіксів

Зазвичай завдяки префіксам утворюються зворотні значення прикметників:

 • im- означає "не" або "протилежність до" (impossible - неможливий, immature - незрілий);

 • in- вказує на протилежність або відсутність певної якості (incorrect - некоректний, incapable - нездатний);

 • il- означає "не" або "протилежність до" (illegal - незаконний, illogical - нелогічний);

 • dis- вказує на протилежність або заперечення чогось (dishonest - нечесний, dissatisfied - незадоволений);

 • non- показує відсутність або заперечення чогось (nonexistent - неіснуючий, nonverbal - невербальний);

 • pre- означає "перед" або "до" в часовому або просторовому значенні (prehistoric - доісторичний, premature - передчасний).

Оцініть статтю

 • 0

Залишіть коментар

Банер