20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Присвійний відмінок в англійській мові

Граматика
6 хвилин читати
22.11.2023
0
0
1731

У цій статті розберемося, що таке присвійний відмінок в англійській мові, навіщо він потрібен і які найбільш поширені помилки допускають люди при його використанні. Почнемо!

Так чи інакше нам постійно доводиться вказувати на те, що щось комусь належить. Певні ситуації, в яких це доречно, неможливо навіть виділити: вказувати на володіння та приналежність доречно практично завжди, що робить цю тему однією з найбільш необхідних для вивчення не лише в англійській мові, а й у будь-якій іншій. Явище, у якому мовець вказує на приналежність, прийнято називати присвійним відмінком. 

Що таке присвійний відмінок в англійській мові?

Присвійний відмінок (Possessive Case) - це форма іменника і займенника, яка вказує на людину, групу людей або організацію, якій належить той чи інший предмет.

My friend’s coat was quite expensive. - Пальто мого друга було досить дорогим.

The people’s demands are clear and understandable. - Вимоги людей ясні та зрозумілі.

Little better than a worker’s house. - Не набагато краще, ніж будинок працівника.

Виділені в прикладах слова стоять у присвійному відмінку. Саме час розібратися, як він утворюється!

Правила використання Possessive Case в англійській мові

Основне правило утворення присвійного відмінка в англійській мові полягає в тому, що до людини або групи людей, якій щось належить, необхідно додати 's.

This organization's goals - цілі цієї організації

My son’s hobby - хобі мого сина

Their friend's speech - промова їхнього друга

Щоб утворити присвійний відмінок від іменника у множині, що говорить, необхідно всього лише додати апостроф без s. Під час розмови цей апостроф не чутно взагалі.

My group mates' party - вечірка моїх одногрупників

Her brothers' room – кімната її братів

Those companies' collaboration - співробітництво тих компаній

До іменників, які є винятками з правила, і множина яких утворюється не за допомогою закінчення -s, за стандартом додається 's.

Her children's teacher – вчитель її дітей

The people's questions - питання людей

These women’s shoes - туфлі цих жінок

Якщо якийсь предмет належить відразу двом людям, то в присвійний відмінок ставиться тільки друге слово.

Bill and Mary's dog - собака Мері та Білла

My mother and my father's house - будинок моєї мами та мого тата

Our relatives and their cousin's meeting - зустріч моїх родичів та їхнього двоюрідного брата.

Якщо акцентується увага, що якісь предмети належать індивідуально різним людям, 's додається до кожного слова в присвійному відмінку.

Kurt's and Jack's parties - вечірки Джека та Курта (різні вечірки, одна Джека, одна Курта).

Masha's and Sasha's birthdays - дні Народження Маші та Саші

The men's and the women's lives – життя чоловіків та жінок

Крім іменників, імен і назв, у присвійному відмінку можна використовувати і невизначені займенники someone/somebody (хтось), no one/nobody (ніхто), everyone/everybody (все), anyone/anybody (хто завгодно).

Everybody's square - загальна площа (що належить усім)

Somebody's name - чиєсь ім'я

No one's bag - нічийна сумка

Присвійний відмінок, як не дивно, використовується з часовими проміжками. Це, звичайно ж, не зовсім приналежність, але таке використання присвійного відмінка має історичне коріння та пояснення. У присвійний відмінок можна поставити наступні слова: minute, hour, week, month, year; дні тижня; today, yesterday, tomorrow; слова, що включають next, this, last.

Today's lesson – сьогоднішній урок

One-week's project – тижневий проект

Last-year's achievements - минулорічні досягнення

Якщо іменник або ім'я в присвійному відмінку вже закінчується на звуки [z], [s]; до нього все одно додається 's і вимовляється дане сполучення літер, як [sɪz], [zɪz].

Ross’s watch - годинник Росс

Stas's car - машина Стаса

Alex's company – компанія Алекса

Якщо опис людини або групи людей, якій належить той чи інший предмет, складається із занадто великої кількості слів або містить цілу частину речення, прийнято використовувати прийменник of.

The voice of the woman who asked me a question. - Голос жінки, яка запитала мене.

The works of the writer that changed the world. - Роботи письменника, які змінили світ.

The party of the students upstairs. - Вечірка студентів нагорі.

Примітка: насправді, присвійний відмінок можна у всіх ситуаціях утворювати за допомогою прийменника of: my father's car = the car of my father; her mother's advice = the advice of her mother. Однак, у розмовній англійській вказівка на приналежність за допомогою 's більш поширена, і of у деяких ситуаціях звучить не природно, тому не рекомендуємо зловживати цим прийменником.

Використання артикля з присвійним відмінком

При побудові присвійного відмінка існує закономірне питання: який артикль використовувати? Насправді є чіткі інструкції, на які ми зараз і подивимося.

Якщо присвійний відмінок утворюється від власного імені, артикль не потрібен (адже перед іменами він не використовується).

Have you seen Alex’s new girlfriend? - Ти бачив нову дівчину Алекса?

She has sent the letter to Jack’s acquaintance. - Вона надіслала листа знайомому Джека.

You should see Mary’s house now. - Тобі слід подивитися на будинок Мері зараз.

Якщо вказується, що щось належить якійсь людині (мовець або співрозмовник сам не знає, кому саме), перед іменником у присвійному відмінку ставиться артикль a/an.

Seems like a laborer’s house. - Виглядає, як будинок (якогось) робітника.

There’s a policeman’s car behind the building. - За будинком стоїть машина (якогось) поліцейського.

Are you a lawyer’s wife? - Ти дружина (якогось) юриста?

Якщо співрозмовник і мовець знають, кому конкретно належить той чи інший предмет, то перед іменником в присвійному відмінку ставиться артикль the, який можна замінити на присвійні займенники my, your, his, her, their, our, its.

You must visit your parents’ house to make sure everything is alright there. - Ти маєш відвідати будинок своїх батьків, щоб переконатися, що там усе гаразд.

The guy’s car was left in the middle of the street. - Машину того хлопця залишили посеред вулиці.

And there’s the woman’s husband. - І чоловік тієї жінки теж там.

Займенники, що вказують на належність

Приналежність можна вказувати не тільки за допомогою іменників, але і за допомогою присвійних займенників. Погляньмо на таблицю із нею.

Прямий відмінок займенника (хто?)

Присвійний відмінок займенника (чий?)

I - я

my / mine - мій

He - він

his / his - його

She - вона

her / hers - її

It - воно

its / its - його, її

We - ми

our / ours - наш

You - ти, ви

your / yours - твій, ваш

They - вони

their / theirs - їхній

Як бачите, присвійний відмінок займенників має дві форми. Ці форми означають те саме і перекладаються однаково, проте використовуються в різних контекстах.

Перша форма присвійних займенників вимагає після себе іменник.

My house is on the next street. - Мій будинок знаходиться на наступній вулиці.

Their friends wanted to talk. - Їхні друзі хотіли поговорити.

Our purpose [is] to create a star within a star. - Наша мета – створити зірку всередині зірки.

Друга форма присвійних займенників використовується, коли іменника після неї немає.

Don’t touch that phone! It’s mine! - Не чіпай той телефон! Він мій!

Her project will be accepted better than theirs. - Її проект буде прийнято краще, ніж їх.

Rome is ours. - Рим – наш.

Типові помилки використання присвійного відмінка

У цьому розділі розберемося, які найбільш поширені помилки зустрічаються при використанні присвійного відмінка в англійській мові.

Плутанина між родовим відмінком та присвійним

Перша і найпоширеніша помилка у вживанні присвійного відмінка - це плутанина між присвійним відмінком в англійській мові і родовим відмінком в українській мові. Суть полягає в тому, що родовий відмінок в українській мові не завжди вказує на приналежність: у цьому відмінку слово просто відповідає на питання “кого?”, “чого?”. Присвійна функція - це лише одна з функцій родового відмінка в українській мові.

The employer’s demands - вимоги (кого?) роботодавця

The corporation’s goals - цілі (чого?) корпорації

Однак, родовий відмінок не завжди вказує на приналежність. Наприклад, словосполучення "наслідки твого вибору". Очевидно, що "наслідки" жодному вибору не належать, і сказати "your choice's consequences" було б помилкою.

У таких ситуаціях, коли про приналежність не йдеться, але слово все одно відповідає на питання “кого?” "чого?", прийнято використовувати прийменник of. Правильний варіант вищезгаданого словосполучення англійською звучить як “the consequences of your choice”.

There is no evidence of life on other planets. - Доказів існування життя на інших планетах немає.

I need two packs of cigarettes and one bottle of water. - Мені потрібні дві пачки сигарет і одну пляшку води.

Foreigners are the cause of the problems. - Іноземці – причина проблем.

Надмірне використання прийменника of

У деяких ситуаціях використання прийменника of для позначення приналежності є доречним: коли опис предмета або людини, якій щось належить, містить багато додаткових слів або цілу додаткову частину речення.

I saw the girlfriend of Jack who lives next to you. - Я бачив дівчину Джека, який мешкає поряд з тобою.

What do you think about the success of the worker who was hired last week? - Що ти думаєш про успіх працівника, який був найнятий минулого тижня?

This woman could be the mother of the child you adopted. - Ця жінка, можливо, є матір'ю дитини, яку ти усиновив.

Однак, у всіх інших ситуаціях бажано використовувати ‘s для позначення приналежності. Важливо розуміти, що вживання of не є помилкою, проте постійне його використання для опису приналежності звучить дещо дивно для носія мови.

Вживання одночасно присвійного займенника та артикля

Перед іменником в англійській мові потрібен лише один визначник: або the, або присвійний займенник. "The my job" – це неправильно. Правильні варіанти такого словосполучення такі: "My job", "The job".

Невикористання 's в присвійному відмінку

Цією помилкою грішать навіть носії. З одного боку, англійська мова звучить так швидко, що 's просто “з'їдається” в розмові і це нормально, проте занадто часте нехтування цією конструкцією в розмові призводить і до проблем у тексті. Замість Jack's house часто говорять Jack house, замість my buddy's car – my buddy car. Використовуючи присвійний відмінок у мові таким чином, ніякого непорозуміння це не викличе, однак у письмовій мові слід дотримуватися граматичних правил і писати правильно.

John’s dog is so clever! - Собака Джона такий розумний!

Our neighbor’s car needs fixing. - Машину нашого сусіда треба відремонтувати.

The key thing is our company’s future is secure. - Ключове те, що майбутнє нашої компанії у безпеці.

Дякуємо Вам за прочитання нашої статті та впевнені, що ця тема стала для Вас набагато зрозумілішою! 🙂

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер