20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Складний підмет в англійській мові

Граматика
5 хвилин читати
01.05.2024
0
0
40

У цій статті розберемо, для чого потрібен складний підмет в англійській мові, коли його використовувати та як його будувати. Почнемо!

Складний підмет в англійській мові є однією з тих конструкцій, які не спостерігаються в українській та російській мовах. Така конструкція дозволяє виразити сприйняття головного героя пропозиції іншими людьми. Ми часто бачимо речення типу "Думають, що він вступить у університет", "Вважається, що це - легке завдання", "Ходять чутки, що вони разом". В українській мові такі речення будуються за допомогою вставних конструкцій або додаткових частин речення, а в англійській мові - за допомогою модифікації підмета. 

Що таке складний підмет в англійській?

Складний підмет (Complex Subject) - це поєднання іменника або займенника, які виступають у ролі підмета, з дієсловом у третій формі, яке описує ставлення та сприйняття оточуючих щодо головного героя речення. Продовжується таке речення, як правило, дієсловом в інфінітиві (першою формою) з часткою to, хоча це необов'язково: у деяких ситуаціях, щоб підкреслити різні часові відтінки, можуть використовуватися й інші форми дієслова. Подивимося на схему формування складного підмета в англійській мові.

He is known to be a good father. - Відомо, що він - хороший батько.

I am thought to know everything. - Думають, що я все знаю.

They are rumored to live together. - Ходять чутки, що вони живуть разом.

Формування складного підмета

Хоча схема побудови складного підмета і надана вище, необхідно розвинути навик побудови таких речень. Подивимося на таблицю для більш чіткого розуміння побудови складного підмета на прикладі.

Кроки побудови

Приклад

Переклад

Підмет (людина або предмет)

We

Кажуть,

Дієслово to be у необхідній формі

are

що

Дієслово у третій формі, що описує сприйняття людини іншими людьми

said

він

Дієслово в інфінітиві

To work here.

Працює тут.

Для наочності, розберемо ще більше прикладів зі складним підметом в англійській мові.

She is noticed to go on dates every day. - Зауважують, що вона ходить на побачення щодня.

This task is expected to be even easier. - Очікується, що це завдання буде ще легшим.

Our team is known to win whenever we apply for a competition. - Відомо, що наша команда виграє завжди, коли подається на участь у змаганнях.

They are likely to be promoted next year. - Ймовірно, їх підвищать наступного року.

Форми складного підмета

Як було сказано вище, не тільки дієслово в першій формі з часткою to можна використовувати після складного підмета. Для більш гнучкої вказівки на час дії можна використовувати різні види інфінітиву. Розберемося докладніше з усіма нюансами!

Простий інфінітив після складного підмета

Простий інфінітив після складного підмета вказує на рутинний характер дії або її майбутність. Простий інфінітив є першою формою дієслова з часткою to.

He is seen to date her. - Бачать, що він із нею зустрічається.

They are expected to show excellent results. - Очікується, що вони покажуть чудові результати.

I am rumored to have something to hide. - Ходять чутки, що мені є що приховувати.

Тривалий інфінітив після складного підмета

Тривалий інфінітив після складного підмета використовується для того, щоб показати на тимчасовий характер дії або те, що дія відбувається в момент говоріння. Тривалий інфінітив виглядає як to be + дієслово із закінченням -ing. Погляньмо на схему побудови таких речень.

He is seen to be having a shower now. - Бачать, що він зараз сприймає душ.

We are supposed to be waiting outside now. - Передбачається, що ми зараз чекатимемо на вулиці.

They are likely to be strolling around the park. - Ймовірно, вони зараз прогулюються парком.

Доконаний інфінітив після складного підмета

Доконаний інфінітив після складного підмета використовується, щоб вказати на те, що дія на момент говоріння вже закінчилася або сталася. Доконаний інфінітив виглядає, як to have + третя форма дієслова. Поглянемо на схему побудови складного підмета з таким видом інфінітива.

You are believed to have already graduated from university. - Вірять, що ти вже закінчив університет.

He is expected to have gained a lot of experience to apply for a job. - Очікується, що він уже набрався достатньо досвіду, щоби влаштуватися на роботу.

She is heard to have broken up with her boyfriend. - Ходять чутки/Є інформація, що вона розійшлася зі своїм хлопцем.

Тривалий доконаний інфінітив після складного підмета

Тривалий доконаний інфінітив після складного підмета використовується, щоб вказати на те, що дія почалася в минулому і продовжується станом на даний момент. Тривалий доконаний інфінітив виглядає як to have been + дієслово із закінченням -ing. Поглянемо на схему побудови складного підмета з таким видом інфінітива.

She is watched to have been trying to give up smoking for 3 years. - Спостерігається, що вона намагається кинути палити вже 3 роки.

He is seen to have been working here since last year. - Видно, що він тут працює з минулого року.

They are thought to have been dealing with their competitors all year. - Думають, що вони співпрацюють із конкурентами цілий рік.

Заперечення та складний підмет

Щоб побудувати заперечне речення зі складним підметом, необхідно поставити частку not перед часткою to, що йде з різними видами інфінітива.

I am likely not to pass the exam. - Імовірно, я не складу іспит.

He is observed not to have achieved anything he planned. - Спостерігається, що він не досягнув нічого з того, що запланував.

They are seen not to have been talking for 3 days. - Видно, що вони не спілкуються вже 3 дні.

Дієслова, які використовуються зі складним підметом

Складний підмет можна використовувати у величезній кількості контекстів. У цьому розділі ми розберемо групи дієслів та інших слів, які часто використовуються у цій конструкції.

Казуативні дієслова (causative verbs)

Causative verbs (каузативні дієслова) - це спеціальні дієслова, які виражають ту думку, що людину, тим чи іншим чином, підштовхують вчинити певну дію. Тобто хтось “говорить, змушує, просить, благає, наказує, вимагає”, щоб інша людина вчинила ту чи іншу дію. До найбільш поширених з каузативних дієслів в англійській мові можна віднести ask (просити), invite (запрошувати), require (вимагати), encourage (заохочувати), tell (сказати), be allowed (бути дозволеним), force (примушувати), order (наказувати), inspire (надихати), need (вимагати, потребувати), beg (благати) тощо.

He is invited to take part in the meeting. - Його запрошено взяти участь у зустрічі.

I was asked to receive my salary today. - Мене попросили одержати зарплату сьогодні.

She was told to stay there. - Їй сказали залишатися там.

Our team is forced to accomplish the project by Friday. - Нашу команду змушують закінчити проект до п'ятниці.

Дієслова сприйняття

Дієслова сприйняття - один із контекстів використання складного підмета. До найпоширеніших з них відносяться see (бачити), watch (спостерігати), hear (чути), observe (спостерігати), notice (помічати).

He is seen to understand everything. - Видно, що він все розуміє.

She was noticed to work overtime. - Помітили, що вона працює понаднормово.

They are heard to be working on a very secret project. - Чули, як вони працюють над дуже таємним проектом.

Як було сказано вище, у конструкції складного підмета можна використовувати тривалий інфінітив. Однак, у випадку з дієсловами сприйняття, частинку 'to be' можна забрати, залишивши лише дієслово із закінченням -ing. Схема такого речення виглядатиме так:

He was seen working on the project. - Бачили, як він працює над проектом.

She is noticed singing a song. - Помітно, як вона співає пісню.

They were heard discussing it. - Чули, як вони це обговорюють.

Дієслова припущення

Складне підлягає часто йде пліч-о-пліч з дієсловами припущення, такими як suppose (припускати), think (думати), believe (вважати, вірити), consider (вважати), know (знати), expect (очікувати).

This piece of work is considered to be the easiest of all. - Вважається, що ця частина роботи – найлегша.

Your results are expected to be higher this month. - Очікується, що твої результати будуть вищими цього місяця.

She is thought to have received a degree in law. - Думають, що вона здобула ступінь з права.

Слова, що вказують на ймовірність

Крім дієслів, у складному підметі часто зустрічаються слова, що вказують на ймовірність. До таких слів відносяться be sure (обов'язково), be certain (без сумнівів/безперечно), be likely (ймовірно), be unlikely (малоймовірно).

My partners are sure to count on me. - Мої партнери обов'язково можуть розраховувати на мене.

This task is certain to be done this week. - Це завдання безперечно буде зроблено цього тижня.

He is likely to bring up a good son. - Він, ймовірно, виховає хорошого сина.

They are unlikely to fall down on that exam. - Малоймовірно, що вони провалять той іспит.

Дякуємо Вам за прочитання цієї статті та впевнені, що тема складного підмета виявилася для Вас не такою вже й складною🙂

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер