20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Склади в англійській мові

Граматика
6 хвилин читати
30.04.2024
0
0
40

У цій статті ми розглянемо основи складів в англійській мові та правила їх вимови.

Англійська мова є однією з найпоширеніших мов у світі, і розуміння її вимови відіграє важливу роль у її вивченні. Один з ключових аспектів вимови - це склади, або звукові одиниці, на які розбиваються слова. 

Що таке склади в англійській мові?

Склад - це звукова одиниця, яка складається з одного або кількох звуків і вимовляється за одне дихання. У англійській мові кожне слово розбивається на склади, і розуміння цього допомагає правильно вимовляти слова та покращує розуміння на слух. Наприклад, слово "собака". Щоб розділити його на склади, спочатку потрібно порахувати кількість голосних літер (о, а, а), а потім, проаналізувавши свою власну вимову і те, на яких саме моментах відбувається видихання, розділити слово на склади: со-ба-ка. В цьому слові - 3 склади. Принцип розділення слів на склади в англійській мові абсолютно такий же!

Розділяємо слова на склади

Розділення слів на склади - це важливий етап при вивченні вимови та читанні англійською мовою. Давайте розберемося, як правильно розділяти слова на склади, використовуючи декілька простих правил.

Склад - це звукова одиниця, яка утворюється за одне видихання і містить голосний звук. Наприклад, розглянемо слово "cat". Воно складається з одного складу, оскільки в ньому лише один голосний звук "æ". У англійській мові, як правило, склади розділяються на межах між приголосними. Наприклад, розглянемо слово ceiling (стеля). Воно складається з двох складів: cei-ling, які вимовляються як [si:] та [lɪŋ]. Візьмемо слово ще більше: accelerate (прискорювати). Воно складається з 4 складів: ac-ce-le-rate, які вимовляються як [ək] - [se] - [lə] - [reɪt]. Скільки б складів не нараховувалося в слові, принцип розділення залишається незмінним: скільки голосних звуків у слові, стільки й складів у ньому.

Типи складів в англійській мові

Розуміння структури складів в англійській мові - ключовий аспект при опануванні правильної вимови та розбору слів. У цьому розділі ми розглянемо різні типи складів в англійській мові та приклади кожного з них.

Відкриті склади

Відкритий склад містить один голосний звук, який стоїть в кінці складу. В англійській мові багато слів мають відкриті склади. Ось кілька прикладів:

Слово

Переклад

Транскрипція

go

іти

[‘goʊ]

we

ми

[‘wɪ:]

hi

привіт

[‘haɪ]

Закриті склади

У закритому складі за голосним звуком слідує приголосний. Ось деякі приклади:

Слово

Переклад

Транскрипція

cat

кішка

[‘cӕt]

step

крок

[‘step]

sit

сидіти

[‘sɪt]

Склади з невимовною "e"

Цей тип складів закінчується на приголосний звук і букву "е", яка не вимовляється, але впливає на вимову попереднього голосного звуку. Приклади:

Слово

Переклад

Транскрипція

bike

велосипед

[‘baɪk]

make

робити, створювати

[‘meɪk]

nice

хороший

[‘naɪs]

Склади з поєднанням голосного і букви R

Поєднання голосного і букви R у словах англійської мови утворює особливі звукові комбінації, які часто вимагають особливої уваги при їх вимові. Розглянемо різні види складів з поєднанням голосного і букви R та подамо приклади їх вживання.

 • Послідовність літер "ar" найчастіше вимовляється як [ɑː] або [ɑ:r] (американська англійська).

Слово

Переклад

Транскрипція

car

автомобіль

[kɑːr]

bar

бар

[bɑːr]

star

зірка

[stɑːr]

 • Послідовність літер "or" вимовляється як [ɔː] або [ɔ:r] (американська англійська).

Слово

Переклад

Транскрипція

fork

вила

[fɔːrk]

door

двері

[dɔːr]

more

більше

[mɔːr]

 • Послідовність літер "er" вимовляється як [ɜː] і [ɜ:r] (американська англійська) у наголошеному складі і як [ər] і [ə] (американська англійська) у безнаголошеному.

Слово

Переклад

Транскрипція

her

її

[hɜːr]

better

краще

[ˈbɛtə]

water

вода

[ˈwɔːtə]

 • Послідовність літер "ir" зазвичай вимовляється як [ɜː] і [ɜ:r] (американська англійська):

Слово

Переклад

Транскрипція

bird

птах

[bɜːrd]

third

третій

[θɜːrd]

stir

мішати

[stɜːr]

 • Послідовність літер "ur" найчастіше вимовляється як [ɜː] і [ɜ:r] (американська англійська):

Слово

Переклад

Транскрипція

hurt

пошкодити

[hɜːrt]

nurse

медсестра

[nɜːrs]

surf

серфінг

[sɜːrf]

Склади з голосною + R + невимовною E

Склади з голосною, за якою слідує буква R і невимовною E, утворюються в англійських словах і мають свої особливості вимови. Цей тип складів зустрічається в багатьох словах, і знання їх правил вимови допоможе вам точніше і правильніше читати і вимовляти англійські слова.

 • Склад ARE вимовляється за допомогою поєднання звуків [eə] (у американській англійській - [er])

Слово

Переклад

Транскрипція

Stare

дивитися

[‘steə]

Dare

осмілитися

[‘deə]

Care

дбати

[‘keə]

 • Склад ERE вимовляється за допомогою поєднання звуків [ɪə] (у американській англійській - [ɪr]). У деяких випадках вимовляється як [eə].

Слово

Переклад

Транскрипція

Here

тут

[‘hɪə]

Merely

лише

[‘mɪəlɪ]

Severe

серйозний

[sə’vɪə]

 • Склад IRE вимовляється за допомогою поєднання звуків [aɪə] (у американській англійській - [aɪr]).

Слово

Переклад

Транскрипція

Desire

бажання

[dɪ’zaɪə]

Require

вимагати

[rɪ’qwaɪə]

Fire

вогонь

[‘faɪə]

 • Склад ORE вимовляється за допомогою довгого звуку [ɔː] (у американській англійській - [ɔːr]).

Слово

Переклад

Транскрипція

Ore

руда

[ɔː]

Sore

уражений

[sɔː]

More

більше

[mɔː]

 • Склад URE вимовляється за допомогою поєднання звуків [ʊə] (у американській англійській - [ʊr]).

Слово

Переклад

Транскрипція

Pure

чистий

[‘pʊə]

Lure

приманка

[‘lʊə]

Sure

впевнений

[‘sʊr]

Склади з кількома голосними літерами

Послідовності кількох голосних літер в складах англійської мови можуть створювати різноманітні звукові комбінації, які визначаються правилами читання та вимови. Щоб повністю зрозуміти, як можуть вимовлятися подібні комбінації, розподілимо їх на дві великі групи.

Дифтонги

Дифтонг - це поєднання двох голосних звуків, які вимовляються в одному складі. У англійській мові існує кілька поширених дифтонгів:

 • [aɪ]. Вимовляється літера i в відкритому складі або складі з беззвучним E. Вимовляється літера Y в відкритому складі, а також послідовності IE, а також в відкритому складі.

Слово

Переклад

Транскрипція

spike

шип

[‘spaɪk]

fly

літати

[‘flaɪ]

lie

лежати, брехати

[‘laɪ]

 • [aʊ]. Вимовляється послідовність OW і OU.

Слово

Переклад

Транскрипція

how

зараз

[‘haʊ]

noun

іменник

[‘naʊn]

owl

сова

[aʊl]

 • [eɪ]. Вимовляється літера a в відкритому складі та складі з беззвучним Е. Вимовляється послідовність AY, AI, EI, EY, а також послідовність EA у деяких словах (наприклад, break, steak).

Слово

Переклад

Транскрипція

cake

торт

[‘keɪk]

grey

сірий

[‘greɪ]

plain

рівнина

[‘pleɪn]

weigh

важити

[‘weɪ]

prey

жертва хижака

[‘preɪ]

 • [oʊ]/[əʊ]. Перший дифтонг - американський, другий - британський. Використовується для вимови літери о в відкритому складі або складі з беззвучним E. Використовується для вимови послідовностей OA, OE, OW у деяких словах (частина слів із такою послідовністю вимовляється за допомогою дифтонга [aʊ]).

Слово

Переклад

Транскрипція

foe

ворог

[‘foʊ]

snow

сніг

[‘snoʊ]

cargo

палець на нозі

[‘kɑːɡoʊ]

flow

течія

[‘floʊ]

 • [ɔɪ]. Використовується для вимови послідовностей OY, OI.

Слово

Переклад

Транскрипція

noise

шум

[‘nɔɪz]

boy

хлопчик, хлопець

[‘bɔɪi]

coin

монета

[‘kɔɪn]

 • [ɪə]. Використовується для вимови послідовностей EAR, ERE, EER, IER.

Слово

Переклад

Транскрипція

ear

вухо

[‘ɪə]

here

тут

[‘hɪə]

beer

пиво

[‘bɪə]

pier

пристань

[‘pɪə]

 • [eə]. Використовується для вимови деяких слів із послідовностями EA, ERE.

Слово

Переклад

Транскрипція

bear

ведмідь

[‘beə]

there

там

[‘ðeə]

wear

носити

[‘weə]

Трифтонги

Трифтонги - це послідовності з трьох голосних звуків, за допомогою яких вимовляються ті чи інші буквосполучення. Розглянемо найпоширеніші з них.

 • [aɪə]. Використовується для вимови послідовностей IRE, IAR, IO (коли I під наголосом).

Слово

Переклад

Транскрипція

fire

вогонь

[‘faɪə]

liar

брехун

[‘laɪə]

lion

лев

[‘laɪən]

 • [aʊə]. Використовується для вимови послідовностей OWER, OUR.

Слово

Переклад

Транскрипція

power

сила

[‘paʊə]

sour

кислий

[‘saʊə]

flour

борошно

[‘flaʊə]

 • [eɪə]. Використовується для вимови послідовностей AYER

Слово

Переклад

Транскрипція

layer

шар

[‘leɪə]

player

гравець

[‘pleɪə]

slayer

вбивця

[‘sleɪə]

Примітка: у всіх вищезазначених трифтонгах у американській англійській прийнято заміняти звук

на звук [r].]

Склад із приголосним звуком та послідовністю букв LE

Хоча у такому складі немає чітко вираженого голосного звуку, послідовність букв LE прийнято розглядати як окремий склад. Однак у вимові такого складу можна використовувати два способи: можна додавати ледь помітний голосний звук [ə] перед приголосним [l], утворюючи вимову буквосполучення LE, як [əl], або ігнорувати літеру Е і просто вимовляти дану послідовність букв як звук [l].

Слово

Переклад

Транскрипція

Table

стіл

[ˈteɪb(ə)l]

Able

здатний

[eɪb(ə)l]

Bottle

пляшка

[ˈbɒt(ə)l]

Simple

простий

[ˈsɪmp(ə)l]

Little

малий

[ˈlɪt(ə)l]

Ударні та безударні склади в англійській мові

Ударення відіграє важливу роль у вимові слів в англійській мові. Ударний склад - це той склад у слові, який вимовляється з найбільшим акцентом. Різниця між ударними та безударними складами може значно впливати на вимову слів. Давайте розглянемо основні правила вимови ударних та безударних складів.

 • По-перше, ударний склад вимовляється набагато виразніше, ніж безударний. Усі правила вимови складів та голосних, які описані в цій статті, ідеально описують вимову саме ударних складів. Безударні склади вимовляються набагато згущеніше та менш виразно.
 • У наголошеному складі чітко вимовляється голосний звук: він звучить або так, як його буквений аналог в алфавіті, або відповідно до правил вимови, описаних у статті. Ненаголошений склад втрачає силу свого голосного і дуже часто стає непомітним звуком [ə], який вимовляється як дуже слабке "е".

Слово

Переклад

Транскрипція

Survive

вижити

[sə’vaɪv]

Cancel

скасувати

[ˈkænsəl]

Condition

умова

[kənˈdɪʃən]

 • У безударних складах носії мови, як правило, знижують тон. Ми це робимо і у своїй рідній мові, навіть не помічаючи цього. Однак у контексті вимови це дуже важливо і прямо пов'язано з другим пунктом цього розділу.

Дякуємо вам за прочитання цієї статті, і сподіваємось, вона прояснила вам правила вимови англійських складів! Пам'ятайте, що у вимові англійської мови - це мова винятків, тому не лінуйтеся перевірити вивчені слова у словнику. 🙂

Оцініть статтю

 • 0

Залишіть коментар

Банер