20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Ступені порівняння прикметників в англійській

Граматика
6 хвилин читати
08.05.2024
0
0
35

Прикметники в англійській мові можуть мати три ступені порівняння: звичайна (The Positive Degree), вища (The Comparative Degree) та найвища (The Superlative Degree). Давайте розбиратись.

У світі мови нерідко здається, що наші емоції виходять за межі слів, намагаючись виразити наш захват та вподобання. І ось, коли найкращі слова здаються недостатніми, на допомогу приходять ступені порівняння прикметників у англійській. Ці чарівні конструкції дозволяють нам перейти зі стану захвату до ступеня екстазу, розкриваючи безмежні можливості для вираження почуттів.

Прикметники в англійській мові

Прикметники - це частини мови, які вказують на ознаки або властивості іменників, і допомагають розширювати їхні значення. Серед всіх існуючих розрядів прикметників ступені порівняння можуть утворювати тільки якісні прикметники, що означають якість чи характер ознаки. Ці прикметники використовуються для порівняння об'єктів, вказуючи на їхню величину чи ступінь якості, наприклад: beautiful (красивий), smart (розумний), cheap (дешевий), ugly (потворний), fast (швидкий).

Звичайний ступінь прикметників в англійській (Positive form)

Звичайний ступінь прикметників є базовим рівнем порівняння і використовується для опису об'єктів без порівняння з іншими. Цей ступінь висвітлює якість чи ознаку об'єкта у її звичайному, неймовірно чистому вигляді.

Звичайний ступінь є основною формою прикметників, яка дозволяє точно та ефективно виражати якість предметів у мовленні. Розглянемо декілька слів у звичайному ступені порівняння прикметників в англійській та їхнє застосування у реченнях:

Звичайний ступінь прикметника

Переклад

happy

щасливий

talented

талановитий

short

короткий

comfortable

зручний

tall

високий

The tree 🌳 in our backyard is very tall. - Дерево в нашому задньому дворі дуже високе.

The hotel room was comfortable and spacious. - Готельний номер був зручним та просторим.

He is a talented artist who creates marvelous paintings. - Він талановитий художник, який створює дивовижні картини.

Вищий ступінь прикметників в англійській мові (Comparative degree)

Вищий ступінь порівняння прикметників в англійській мові використовується для порівняння між двома об'єктами або групами об'єктів, вказуючи на той, який з них має більше або менше певної якості, характеристики чи властивості. Це важливий момент для вираження різниці у ступенях величини або якості об'єктів.

Утворення вищого ступеня прикметників визначається правилами, враховуючи кількість складів у прикметнику, а саме:

  • якщо прикметник має один склад, або ж слово двоскладове і закінчується на приголосну + y - тоді вищий ступінь прикметників утворюється з додавання закінчення -er. Незважаючи на це основне правило, варто звернути увагу ще на деякі особливості при формуванні 2 ступеня.

Звичайний ступінь прикметників

Вищий ступінь прикметників

Переклад

Зазвичай діє стандартне правило додавання закінчення -er до основи прикметника

tall

taller

вищий

strong

stronger

сильніший

Якщо односкладове слово закінчується на голосну і приголосну - ми подвоюємо цю приголосну і додаємо закінчення -er

big

bigger

більший

sad

sadder

сумніший

Як згадувалося раніше, у випадку двоскладового слова із закінчення -y - змінюємо -y на -i та додаємо -er

ugly

uglier

потворніший

funny

funnier

смішніший

I'm guessing Dave is gonna be slightly funnier. - Думаю, Дейв буде трохи смішнішим.

It's sadder 😞 for me, though, because I have to live with a crazy person. - Але для мене це сумніше, бо мені доводиться жити з божевільним.

She is much smarter than her classmates. - Вона набагато розумніша за своїх однокласників.

  • якщо прикметники є довгими - двох-, трьох- і більш складовими, або ж закінчуються на -ing, -ed - вони утворюються завдяки допоміжному слову more:

Звичайний ступінь прикметників

Вищий ступінь прикметників

Переклад

exciting

more exciting

цікавіший

complicated

more complicated

складніший

beautiful

more beautiful

красивіший

handsome

more handsome

гарніший

expensive

more expensive

дорожчий

The luxury watch was more expensive 💰 than the entire outfit. - Розкішний годинник був дорожчим, ніж весь наряд.

The adventure book was more exciting than the mystery novel. - Пригодницька книга була цікавішою, ніж детективний роман.

Handling wild animals can be more dangerous than it seems. - Робота з дикими тваринами може бути небезпечнішою, ніж здається.

Найвищий ступінь прикметників в англійській мові (Superlative degree)

Найвищий ступінь прикметників використовується для порівняння трьох чи більше об'єктів або груп об'єктів, вказуючи на той, який має найбільшу або найменшу якість, характеристику чи властивість серед усіх. Це допомагає виділити або визначити об'єкт, який є найбільш відомим, вираженим чи типовим у певному контексті.

Розглядаючи найвищий ступінь прикметників, ми знову ж таки поділятимемо їх на короткі та довгі:

  • до короткого слова ми додаємо ОБОВ’ЯЗКОВО артикль the та закінченні -est.

Звичайний ступінь прикметника

Найвищий ступінь порівняння прикметника

Переклад

large

the largest

найбільший

hot

the hottest

найгарячіший

happy

the happiest

найщасливіший

great

the greatest

найчудовіший

easy

the easiest

найпростіший

The desert 🏜️ can be the hottest place on Earth. - Пустеля може бути найспекотнішим місцем на Землі.

Memorizing those lines was the easiest part of preparing for the play. - Запам'ятовування цих рядків було найлегшою частиною підготовки до вистави.

Their wedding day was the happiest moment in their lives. - Їхній весільний день був найщасливішим моментом в їхньому житті.

  • у випадку із довгими прикметниками ми також вживатимемо артикль the та додаткове маленьке слово most перед прикметником.

Звичайний ступінь прикметника

Найвищий ступінь порівняння прикметника

Переклад

interesting

the most interesting

найцікавіший

useful

the most useful

найкорисніший

dangerous

the most dangerous

найнебезпечніший

luxurious

the most luxurious

найрозкішніший

exhausted

the most exhausted

найбільш виснажений

The Grand Hotel 🏨 offers the most luxurious accommodations in the city. - Гранд Готель пропонує найрозкішніше проживання в місті.

In my opinion, learning a new language is the most useful skill one can acquire. - На мою думку, вивчення нової мови - найкорисніший навичка, яку можна отримати.

This is the most interesting movie I've watched this year. - Це - найцікавіший фільм, який я дивився цього року.

Прикметники-винятки

Прикметники-винятки - це особлива група прикметників, які мають неправильні форми у звичайних, вищих та найвищих ступенях порівняння в англійській мові. Ці прикметники не дотримуються загальних правил утворення ступенів порівняння, і їх слід запам'ятовувати окремо:

Ступені порівняння прикметників-винятків

Переклад

good - better - the best

хороший - кращий - найкращий

bad - worse - the worst

поганий - гірший - найгірший

far - farther - the farthest

далекий - віддалений - найвіддаленіший

far - further - the furthest

давній - давніший - найдавніший

old - older/elder - the oldest/the eldest

старий - старший - найстаріший

little - less - the least

малий - менше - найменше

many/much - more - the most

багато - більше - найбільше

The ancient ruins are a reminder of the oldest civilizations. - Стародавні руїни - це нагадування про найдавніші цивілізації.

I have many books, but she has even more in her personal library. - У мене багато книг, але у неї їх ще більше в особистій бібліотеці.

The farther we walked into the forest 🌲, the more mysterious it became. - Чим далі ми йшли в ліс, тим більше він став містичним.

Особливі прикметники

Особливі прикметники у світі мовлення відзначаються своєрідністю в утворенні вищого та найвищого ступенів порівняння, а саме - вони мають два шляхи для вираження ступенів порівняння — використання суфіксів "-er" та "-est" або ж слів "more" та "most".

Прикметник

Переклад

clever

розумний

cruel

жорстокий

narrow

вузький

simple

простий

gentle

ніжний

quiet

тихий

polite

ввічливий

shallow

мілкий

hollow

порожній

She is clever, but her brother is cleverer when it comes to solving puzzles. - Вона розумна, але її брат розумніший, коли йдеться про вирішення головоломок.

She became more clever over time, adapting quickly to new challenges in her career. - Вона стала розумнішою з часом, швидко адаптуючись до нових викликів у своїй кар'єрі.

Of all the students, Maria is the cleverest in the class. - Серед усіх учнів Марія найрозумніша в класі.

She is the most clever detective 🕵🏼‍♀, solving cases that others find baffling. - Вона - найрозумніший детектив, розв'язуючи справи, які інші вважають загадковими.

Інші шляхи порівняння прикметників

У світі англійської мови існують захоплюючі та виразні способи порівняння прикметників, які дозволяють нам точно висловлювати різниці та подібності між об'єктами. Окрім стандартних форм, таких як "більше" та "менше", існують ще й інші конструкції, які додають нашій мові багатогранність і варіативність.

  • As __ as / not as __ as - використовується для порівняння рівних якостей між двома об'єктами:

This movie is as entertaining as the one we watched last week. - Цей фільм такий самий цікавий, як той, що ми дивилися тиждень тому.

He is not as tall as his younger brother. - Він не такий високий, як його молодший брат.

This restaurant is as good as the one we visited last week. - Цей ресторан такий же хороший, як той, що ми відвідали на минулому тижні.

  • The___, the ___ - використовується для вираження пропорційності або залежності між двома явищами:

The longer you wait, the harder it becomes to make a decision. - Чим довше ти чекаєш, тим важче приймати рішення.

The more you exercise 🧘, the healthier you will be. - Чим більше ти вправляєшся, тим здоровішим ти будеш.

The stronger your dedication to learning, the sooner you'll achieve success. - Чим сильніша ваша відданість навчанню, тим швидше ви досягнете успіху.

Додаткові слова-підсилювачі

У роботі з порівнянням прикметників існують додаткові слова-підсилювачі, які допомагають надати більше інтенсивності та виразності висловлюванню. Вони збільшують чи зменшують ступінь якості, надаючи додатковий аспект порівняння. Такі слова використовуються для вираження відчуттів, емоцій, чи навіть об'єктивних властивостей об'єктів.

Використання слова-підсилювача, підсилює прикметник у вищому ступені порівняння прикметників в англійській, вказуючи на збільшення чи зменшення ступеня якості об'єкта та використовується перед ним.

Підсилювач

Переклад

Приклад

much

набагато

This dessert is much sweeter than the one I had yesterday. - Цей десерт набагато солодший, ніж той, що я їв вчора.

a lot

набагато

She knows a lot more about history than most people. - Вона знає набагато більше про історію, ніж більшість людей.

far

значно

His car is far faster than mine. - Його автомобіль значно швидший, ніж мій.

a little

трохи

The journey was a little more challenging than we thought. - Подорож була трохи складнішою, ніж ми думали.

a bit

трохи

The sunburn is a bit more painful today. - Засмага від сонця трохи болючіша сьогодні.

slightly

трохи

The room is slightly colder than it was yesterday. - Кімната трохи холодніша, ніж вчора.

Висновок

У підсумку, вивчаючи ступені порівняння прикметників в англійській ми отримуємо потужний інструмент для точнішого та ефективного вираження думок і ідей. Чи то в описі емоцій, оцінки якості, чи у порівняльних аналогіях, ці ступені порівняння прикметників в англійській використовуються для вираження відтінків значень. Способи утворення вищих ступенів, слова-підсилювачі та різноманітні винятки додають глибини та гнучкості вживанню мови.

Важливо розуміти, як працюють ступені порівняння прикметників в англійській мові, щоб уникнути непорозумінь та точно виражати свої думки. Поглиблене знання про особливості якісних та кількісних прикметників, розряди прикметників та їх порівняння допомагає нам створювати точні та ефективні висловлювання.

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер