20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Військова лексика англійською - незамінний словник під час війни

Лексика
14 хвилин читати
03.12.2023
0
0
3095

Українці, як ніколи, усвідомили необхідність знання англійської саме з початком війни. Кожен житель країни при перетині кордону стикається з необхідністю знання іноземної мови та вмілого використання англійської щодня.

Грамотне застосування англійської за кордоном – доказ нашої гідності та сили, а також підтвердження того, що наша країна стоїть на рівні з іншими розвиненими країнами Європи та світу!

Як говорити про війну в Україні англійською

Війна - нелегка тема для розмови, адже окрім специфічної лексики, розповіді про війну супроводжуються важкими емоціями, спогадами про трагічні події та народний смуток, що охоплює воюючу країну.

В англійській війна - war, і в ЗМІ заголовки про війну Росії проти України виглядають так:

  • Russo-Ukrainian war

  • Russia`s war in Ukraine

  • Russian invasion of Ukraine

  • War in Ukraine

Для того, щоб описати події в Україні, почніть розповідь із фраз:

Фраза

Переклад

The war began in February, 2022

Війна розпочалася у лютому 2022 року.

Full-scale war

Повномасштабна війна

Since the beginning of the war …

З початку війни…

On February 24 Russia attacked Ukraine.

24 лютого Росія напала на Україну

The eight-years conflict on the east of Ukraine

Восьмирічний конфлікт на сході України

Russian annexation of Crimea took place in 2014.

Анексія Криму Росією відбулася 2014 року.

Russia launched a full-scale invasion of Ukraine

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну

Щоб описати ситуацію детальніше, знадобиться фрази:

Фраза

Переклад

Bucha and Mariupol suffered the most from russian soldiers` hands.

Найбільше від рук російських солдатів постраждали Буча та Маріуполь.

Human rights violation is evident in Bucha.

У Бучі очевидні порушення прав людини.

Mariupol was under massive shelling.

Маріуполь зазнав сильного обстрілу.

Russia wanted to occupy the capital in 3 days.

Росія хотіла захопити столицю за три дні.

The war caused the largest refugee and humanitarian crisis in Europe.

Війна викликала найбільшу біженську та гуманітарну кризу в Європі.

Загальна військова лексика англійською

Лексика на військову тематику - це ще те завдання, адже донедавна жителі України не були змушені використовувати її у повсякденному житті. Які слова необхідні для підтримки розмови про війну сьогодні:

Військова лексика англійською

Транскрипція

Переклад

atrocities

[əˈtrɒsətiz]

звірства

attack

[əˈtæk]

напад

battle

[ˈbætᵊl]

битва

casualties

[ˈkæʒjuəltiz]

жертви

counteroffensive

[ˈkaʊntərəˌfɛnsɪv]

контрнаступ

curfew

[ˈkɜːfjuː]

комендантська година

martial law

[ˈmɑːʃᵊl] [lɔː]

воєнний стан

military forces

[ˈmɪlɪtᵊri] [ˈfɔːsɪz]

Збройні сили

offensive

[əˈfɛnsɪv]

наступ

refugee

[ˌrɛfjʊˈʤiː]

біженець

territorial defence

[ˌtɛrɪˈtɔːriəl] [dɪˈfɛns]

територіальна оборона

troops

[truːps]

армії

war crimes

[wɔː] [kraɪmz]

військові злочини

weapon

[ˈwɛpən]

зброя

Ukraine began its big counter-offensive in early June to push Russian forces back from land they seized. - На початку червня Україна розпочала великий контрнаступ, щоб відкинути російські війська із захоплених ними земель.

During the curfew, you should stay at home, and if the sirens sound or church bells – go down to the shelter. - Під час комендантської години слід залишатися вдома, а якщо звучать сирени чи церковні дзвони – спускатися в укриття.

They stayed in a refugee camp for a while, then somehow made their way to the United States. - Якийсь час вони пробули в таборі біженців, а потім якимось чином дісталися США.

Військові звання англійською

Military ranks - військові звання, окрема каста професій в англійській, з універсальними назвами по всьому світу.

Військові терміни англійською

Транскрипція

Переклад

Admiral

[ˈædmᵊrəl]

Адмірал

Brigadier general

[ˌbrɪɡəˈdɪə] [ˈʤɛnᵊrᵊl]

Бригадний генерал

Captain

[ˈkæptɪn]

Капітан

Colonel

[ˈkɜːnᵊl]

Полковник

Commander

[kəˈmɑːndə]

Командир

Corporal

[ˈkɔːpᵊrᵊl]

Капрал

Ensign

[ˈɛnsaɪn]

Прапорщик

General

[ˈʤɛnᵊrᵊl]

Генерал

Lance corporal

[lɑːns] [ˈkɔːpᵊrᵊl]

Єфрейтор

Lieutenant

[lɛfˈtɛnənt]

Лейтенант

Lieutenant general

[lɛfˈtɛnənt] [ˈʤɛnᵊrᵊl]

Генерал-лейтенант

Major

[ˈmeɪʤə]

Майор

Major general

[ˈmeɪʤə] [ˈʤɛnᵊrᵊl]

Генерал майор

Master sergeant

[ˈmɑːstə] [ˈsɑːʤᵊnt]

Старшина

Rear admiral

[rɪər] [ˈædmᵊrəl]

Контр-адмірал

Second lieutenant

[ˈsɛkənd] [lɛfˈtɛnənt]

Другий лейтенант

Sergeant

[ˈsɑːʤᵊnt]

Сержант

Sergeant first class or

staff sergeant

[ˈsɑːʤᵊnt] [fɜːst] [klɑːs]
[stɑːf] [ˈsɑːʤᵊnt]

Сержант першого класу
старший сержант

Sergeant major

[ˈsɑːʤᵊnt] [ˈmeɪʤə]

Сержант-майор

Soldier

[ˈsəʊlʤə]

Солдат

Vice admiral

[vaɪs] [ˈædmᵊrəl]

Віце-адмірал

Warrant officer

[ˈwɒrᵊnt] [ˈɒfɪsə]

Мічман

His father is a staff sergeant in the army. - Його батько – старший сержант армії.

A Ukrainian soldier of African origin is fighting in the ranks of the Armed Forces of Ukraine. - Український солдат африканського походження бореться у лавах Збройних Сил України.

Holding the rank of colonel general, Oleksandr Syrskyi has been the commander of the Ukrainian Ground Forces since 2019. - У званні генерал-полковника Олександр Сирський з 2019 року є командувачем Сухопутних військ України.

Військова зброя та спорядження - Military weapon and gear

Список зброї, яка використовується під час війни, величезний, адже військові дії на території країни стимулюють виробництво власної зброї - produce weapon, а також закупівлю зброї в інших країн - weapons procurement. Також існують спеціальні програми за типом Lend-Lease - передача американської зброї за умов оренди чи лізингу з компенсацією після закінчення війни.

Зброя

Транскрипція

Переклад

Fireguns - вогнепальна зброя

assault rifle

[əˈsɔːlt] [ˈraɪfᵊl]

штурмова гвинтівка

heavy machine gun

[ˈhɛvi] [məˈʃiːn] [ɡʌn]

важкий кулемет

light machine gun

[laɪt] [məˈʃiːn] [ɡʌn]

легкий кулемет

pistol

[ˈpɪstᵊl]

пістолет

shotgun

[ˈʃɒtɡʌn]

дробовик

sniper rifle

[ˈsnaɪpə] [ˈraɪfᵊl]

снайперська гвинтівка

submachine gun

[ˈsʌbməˈʃiːnɡʌn] [ɡʌn]

пістолет-кулемет

Explosives - вибухова зброя

automatic grenade launcher

[ˌɔːtəˈmætɪk] [ɡrɪˈneɪd] [ˈlɔːnʧə]

автоматичний гранатомет

fragmentation grenade

[ˌfræɡmɛnˈteɪʃᵊn] [ɡrɪˈneɪd]

осколкова граната

flashbang

[ˈflæʃbæn]

світлошумова граната

Anti-materiel weapons – зброя проти військової техніки

anti-tank weapon

[ˈænti]-[tæŋk] [ˈwɛpən]

протитанкова зброя

anti-tank recoilless rifle

[ˈænti]-[tæŋk] [rɪˈkɔɪləs] [ˈraɪfᵊl]

протитанкова безвідкатна зброя

anti-aircraft missile

[ˈænti]-[ˈeəkrɑːft] [ˈmɪsaɪl]

зенітна ракета

wire-guided anti-tank missile

[ˈwaɪə]-[ˈɡaɪdɪd] [ˈænti]-[tæŋk] [ˈmɪsaɪl]

протитанкова ракета з провідним наведенням

Artillery - артилерія

mortar

[ˈmɔːtə]

міномет

towed howitzer

[təʊd] [ˈhaʊɪtsə]

буксирована гаубиця

self-propelled howitzer

[sɛlf]-[prəˈpɛld] [ˈhaʊɪtsə]

самохідна гаубиця

field artillery ammunition supply vehicle

[fiːld] [ɑːˈtɪləri] [ˌæmjəˈnɪʃᵊn] [səˈplaɪ] [ˈvɪəkᵊl]

машина постачання боєприпасами польової артилерії

short range air defense

[ʃɔːt] [reɪnʤ] [eə] [dɪˈfɛns]

ППО ближньої дії

mobile, long-range anti-ballistic missile

[ˈməʊbaɪl], [ˈlɒŋˈreɪnʤ] [ˈænti]-[bəˈlɪstɪk] [ˈmɪsaɪl]

мобільна протиракета дальньої дії

Vehicles - транспорт

main battle tank

[meɪn] [ˈbætᵊl] [tæŋk]

основний бойовий танк

infantry fighting vehicle

[ˈɪnfəntri] [ˈfaɪtɪŋ] [ˈvɪəkᵊl]

бойова машина піхоти

reconnaissance infantry fighting vehicle

[rɪˈkɒnɪsᵊns] [ˈɪnfəntri] [ˈfaɪtɪŋ] [ˈvɪəkᵊl]

розвідувальна бойова машина піхоти

armored personnel carrier

[ˈɑːməd] [ˌpɜːsᵊnˈɛl] [ˈkæriə]

бронетранспортер

mine resistant ambush protected vehicle

[maɪn] [rɪˈzɪstᵊnt] [ˈæmbʊʃ] [prəˈtɛktɪd] [ˈvɪəkᵊl]

протимінна машина із захистом від засідок

light utility vehicle

[laɪt] [juːˈtɪləti] [ˈvɪəkᵊl]

легкий позашляховик

military truck

[ˈmɪlɪtᵊri] [trʌk]

військова вантажівка

armored recovery vehicle

[ˈɑːməd] [rɪˈkʌvᵊri] [ˈvɪəkᵊl]

броньована евакуаційна машина

armored vehicle-launched bridge

[ˈɑːməd] [ˈvɪəkᵊl]-[lɔːnʧt] [brɪʤ]

бронетанковий мостоукладач

mine-clearing vehicle

[ˈmaɪnˌklɪərɪŋ] [ˈvɪəkᵊl]

машина для розмінування

attack helicopter

[əˈtæk] [ˈhɛlɪkɒptə]

ударний вертоліт

hand-launched UAV (unmanned aerial vehicle)

[hænd]-[lɔːnʧt] [juː-eɪ-viː]

БПЛА із ручним запуском

Three mortar shells had landed close to a crowd of people. - Три мінометні снаряди розірвалися поряд із натовпом людей.

A hand grenade was thrown at an army patrol. - В армійський патруль було кинуто ручну гранату.

We could hit the tank in the tracks. - Ми могли б потрапити в гусениці танку.

Опис військових дій - Describing military actions

Військова лексика англійською також включає назви військових дій, які мають кодову назву "операції" - military operations. Вони поділяються на мирний час - peacetime, конфлікт - conflict, і війну - war.

Offensive operations - наступальні операції

Назва операції

Переклад

Пояснення

Переклад

attack

напад

The purpose of the attack is to defeat, destroy, or neutralize the enemy.

Мета атаки - перемогти, знищити чи нейтралізувати супротивника.

exploitation

експлуатація

Exploitation is the extension of destruction of the defending force by maintaining offensive pressure.

Експлуатація – це розширення руйнування оборонних сил шляхом підтримки наступального тиску.

pursuit

переслідування

The pursuit is an operation against a retreating force and follows attack or exploitation.

Переслідування — це операція проти сил, що відступають, яка слідує за атакою або експлуатацією.

Defensive operations - оборонні операції

mobile defense

мобільний захист

A mobile defense employs a combination of fire and maneuver, offense, defense, and delay to destroy the enemy and defeat his attack.

Мобільний захист використовує комбінацію вогню та маневру, нападу, захисту та затримки, щоб знищити ворога та відбити його атаку.

area defense

зональна чи територіальна оборона

Area defense focuses on denying the enemy access to designated terrain for a specified period of time, rather than on the outright destruction of the enemy.

Зональна оборона спрямована на заборону противнику доступу до зазначеної місцевості протягом певного періоду часу, а не на повне знищення противника.

defense in depth

глибокий захист

In the defense as well as in the offense, operations in depth are the basis for success.

Як у захисті, так і в нападі, глибоко ешелоновані дії в тилу є основою успіху.

До інших слів також відноситься ceasefire - припинення вогню, та organization of humanitarian corridors - організація гуманітарних коридорів.

Англійський військовий словник

Почнемо з елементів військового одягу українських військових - military clothes or uniform set. Забарвлення одягу - multicam - деформаційний камуфляж.

Назва елементів одягу

Переклад

assault jacket

штурмова куртка

assault pants with knee pads

штурмові штани з наколінниками

demi-season basic hat

демісезонна базова шапка

demi-season field waterproof gloves

демісезонні польові непромокальні рукавички

military boonie hat

військовий капелюх-панама

military boots

військові черевики

military socks

військові шкарпетки

rip-stop combat shirt

сорочка в стилі ріп-стоп (з блискавкою на половину тіла)

The streets were silent except for the clop - clop of their heavy military boots. - На вулицях було тихо, якщо не рахувати цокоту важких військових черевиків.

Далі пройдемо до екіпірування військового - military equipment, що необхідне для збереження життя військового.

Військова лексика англійською

Переклад

bulletproof vest

куленепробивний жилет

combat helmet

бойовий шолом

headlamp

налобний ліхтар

multi tool

мульти інструмент

night-vision goggles

окуляри нічного бачення

personal first aid kit

особиста аптечка першої допомоги

tactical goggles

тактичні окуляри

thermal vision goggles

тепловізійні окуляри

A non-profit volunteer team that manufactures bulletproof vests for civilians and soldiers in Ukraine. - Некомерційна команда волонтерів, яка виготовляє бронежилети для цивільного населення та солдатів в Україні.

Інші військові терміни, які знадобляться при описі війни англійською:

Військова лексика англійською

Переклад

battlefield

поле битви

bomb

бомба

catapult

катапульта

cavalry

кавалерія

conquest

завоювання

convoy

конвой

division

підрозділ

detonation

вибух боєприпасу

enemy

ворог

force

сила

prisoner of war

військовополонений

warfire

бойовий вогонь

warrior

воїн

wound

рана

The result is a devastating detonation that completely destroys the rocket. - В результаті відбувається руйнівна детонація, що повністю руйнує ракету.

On that type of aircraft carrier, a catapult was used to help launch aircraft. - На авіаносці цього для запуску літаків використовувалася катапульта.

It is not yet clear if the command-and-control challenges facing Russian forces in Kherson will generate notable battlefield effects. - Поки що неясно, чи призведуть проблеми командування та управління, з якими зіткнулися російські війська у Херсоні, до помітних наслідків на полі бою.

Англійські дієслова з військової теми

Військова лексика англійською

Переклад

Приклад

Переклад

attack

напад

On 24 February 2022 Russia attacked Ukraine.

24 лютого 2022 року Росія напала на Україну.

be injured

бути пораненим

Russia has killed and injured more than 7500 Ukrainian children since the beginning of full-scale war.

З початку повномасштабної війни Росія вбила та поранила понад 7500 українських дітей.

besiege

облягати

Escaping the besieged city by foot: The untold story of a marine's escape from Mariupol.

Втеча з блокадного міста пішки: Нерозказана історія втечі морського піхотинця з Маріуполя.

bomb

бомбити

Russia bombed the Odessa region on Sunday, damaging an art museum and warehouses.

У неділю Росія бомбила Одеську область, пошкодивши художній музей та склади.

condemn

засуджувати

We strongly condemn Russia's military action against Ukraine.

Ми рішуче засуджуємо військові дії Росії проти України.

defend

захищати

After the start of the full-scale invasion of Russia, Ukraine called for volunteers to join the defense of the security of the entire world.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна закликала добровольців приєднатися до безпеки всього світу.

deploy

розгортати

Russia's military has deployed a "reserve army" to allow its units from Luhansk Oblast to relocate to "defend" the south from an advancing Ukrainian counteroffensive.

Російські військові розгорнули «резервну армію», щоб дозволити своїм підрозділам із Луганської області перебратися для «захисту» півдня від українського контрнаступу.

escape

втекти

No occupier, starting with the leadership of the Russian Federation, will escape liability.

Жоден окупант, починаючи з керівництва РФ, не уникне відповідальності.

evacuate

евакуювати

Ukrainian authorities are ordering thousands of civilians to evacuate from dozens of towns and villages in northeastern Ukraine.

Українська влада наказує тисячам мирних жителів евакуюватись із десятків міст та сіл на північному сході України.

jeopardize

наражати на небезпеку

The Ukrainian Defense Ministry said that Russian`s attacks on the Black Sea Fleet jeopardized the extension of the international deal.

У Міноборони України заявили, що напади Росії на Чорноморський флот поставили під загрозу продовження міжнародної угоди.

kill

вбивати

Russian forces hold 11 Ukrainian mayors captive and kill one in detention, says Ukrainian minister.

Російські сили тримають у полоні 11 українських мерів та вбивають одного із затриманих, заявив український міністр.

loot

грабувати, мародерствувати

The journalist has reported that the Russian occupying forces have looted a local forging and stamping plant in the temporarily occupied city.

Журналіст повідомив, що російські окупаційні сили пограбували місцевий кувально-штампувальний завод у тимчасово окупованому місті.

rescue

рятувати

Ukrainian volunteers have rescued thousands of homeless dogs and cats.

Украинскі волонтери врятували тисячі безхатніх собак і котів.

save

зберігати

Save Ukraine is a registered charitable organization established in 2014.

Save Ukraine – зареєстрована благодійна організація, створена у 2014 році.

shelter

дати притулок

Poland has sheltered thousands of Ukrainian refugees since the beginning of the war.

Польща з початку війни дала притулок тисячам українських біженців.

shoot

стріляти

A Ukrainian soldier fires back after Russians shoot him in the chest near Bakhmut.

Український солдат відкриває вогонь у відповідь після того, як росіяни вистрілили йому в груди недалеко від Бахмута.

starve

голодувати

Ukrainian troops are using combined strikes against the Russian occupation forces to "starve and stretch the enemy's defense".

Українські війська завдають комбінованих ударів по російських окупаційних силах, щоб “морити голодом та розтягувати оборону супротивника”.

stay aloof

залишатися осторонь

Do not stay aloof from the settlement of the Russian-Ukrainian war.

Не залишайтесь осторонь врегулювання російсько-української війни.

take a prisoner

взяти в полон

We took two prisoners.

Ми взяли двох полонених.

thwart

зірвати (план)

"The War Will Last for a Long Time": Lithuanian Armed Forces Chief tells How to thwart a New Russian Offensive in Ukraine.

«Війна триватиме довго»: головнокомандувач ЗС Литви розповів, як завадити новому наступу Росії в Україні.

Diplomatic front - Дипломатичний фронт

Міністерство закордонних справ - Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, на чолі з міністром закордонних справ - foreign affairs minister, веде активну боротьбу проти військової кампанії Росії в Україні.

Які дії відбуваються на дипломатичному фронті:

Лексика дипломатичного фронту

Переклад

accept Ukraine as a new full-fledged member of the European Union

прийняти Україну як нового повноправного члена Євросоюзу

ask world to react immediately

попросити світ відреагувати негайно

close the sky

закрити небо

criminal crimes should be judged

кримінальні злочини мають бути засуджені

defend European values

захищати європейські цінності

defensive war

оборонна війна

elevate pressure on agressor

посилити тиск на агресора

help Ukraine with military and financial help

допомогти Україні військовою та фінансовою допомогою

restoration of destroyed territories

відбудова зруйнованих територій

isolate Russia

ізолювати Росію

support Ukraine

підтримати Україну

there shouldn't be any hesitation about ukrainian independence

не повинно бути жодних сумнівів щодо незалежності України

“To some European leaders who are still hesitant: each year at commemorative events you say ‘Never again’. The time to prove it is now.” - Dmytro Kuleba - “Деяким європейським лідерам, які все ще вагаються: щороку на пам'ятних заходах ви кажете: “Ніколи більше”. Настав час довести це”. - Дмитро Кулеба

“The best decision the EU can make now is to accept Ukraine as a new full-fledged member of the European Union without delay.” - Dmytro Kuleba - “Найкраще рішення, яке ЄС може ухвалити зараз, — це негайно прийняти Україну як нового повноправного члена Європейського Союзу”. - Дмитро Кулеба

Volunteering front - Волонтерський фронт

Volunteers – волонтери, які допомагають постраждалим від війни. Людей, які тікають від війни за кордон, називають refugee - біженці, а жителів України, які змінюють місце проживання у середині країни - internally displaced person. Ці громадяни часто вимагають притулку - refugee shelter or camp.
В Україні та світі сотні благодійних фондів - charitable foundations, які підтримують українців - support Ukrainians, збирають гроші та забезпечують гуманітарну допомогу - raise money and provide humanitarian aid.

Лексика волонтерів

Переклад

checkpoint

контрольно-пропускний пункт

evacuation point

пункт евакуації

find military equipment

знайти військову техніку

flee from the war

тікати від війни

help injured people

допомогти пораненим людям

hygiene products

засоби гігієни

identity proof

посвідчення особи

personal belongings

особисті речі

volunteer drivers

водії-добровольці

Ukraine has accused Russia of attacking evacuation points for those affected by the Kakhovka dam breach. - Україна звинуватила Росію в атаці на пункти евакуації постраждалих через прорив Каховської греблі.

As a volunteer driver, you'll have the opportunity to transport Ukrainian refugees from the Ukrainian border. - Як водій-волонтер, ви матимете можливість перевозити українських біженців від кордону з Україною.

The border has been closed in the direction of Ukraine, but the border checkpoint for entry into Poland remains open. - Кордон закритий у напрямку України, але прикордонний пункт для в'їзду до Польщі залишається відкритим.

Informational front - Інформаційний фронт

Основа інформаційного фронту – боротьба з російською пропагандою - fighting against russian propaganda. Російські ЗМІ активно просувають ідею російського світу - Russian peace, показують відновлення споруд на окупованих територіях - restoration of buildings in the occupied territories, поширене фейкові інтерв'ю зі щасливими жителями Донбасу та Запорізької області - fake interviews with happy residents of Donbass and Zaporozhye region.

Приклади пропагандистських гасел

Переклад

“de-Nazifying” Ukraine

"денацифікація" України

a nearly bloodless military operation to free its Ukrainian brothers from the vile West

майже безкровна військова операція зі звільнення своїх українських братів від підлого Заходу

Russia is restoring its historical fullness, gathering the Russian world

Росія відновлює свою історичну повноту, збираючи російський світ

there is systemic racism In Ukraine

в Україні системний расизм

Ukraine oppresses the Russian language

Україна притискає російську мову

 

Лексика українського інформаційного фронту

Переклад

false flag operation

операція під хибним прапором

Glory to all who fight for Ukraine!

Слава всім, хто бореться за Україну!

our domestic policy is the policy of European integration

наша внутрішня політика – це політика європейської інтеграції

slava Ukraini = Glory to Ukraine!

Слава Україні!

Ukraine is a democratic country with no state ideology

Україна є демократичною країною без державної ідеології.

ukrainian freedom

українська свобода

ukrainians fight till the last bits of our land are liberated

українці борються доти, доки не будуть звільнені останні клаптики нашої землі

ukrainians have a right to self-determination

українці мають право на самовизначення

we are powerful in our unity

ми сильні в нашій єдності

"I thank everyone who is helping! I thank each and every one who is fighting and working for the sake of Ukraine! Glory to Ukraine!" - Volodymyr Zelensky - “Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім і кожному, хто бореться та працює заради України! Слава Україні!" - Володимир Зеленський

"Whatever may be, we must do our part – protect our country, Ukrainian independence, our lives, our culture, Ukrainian freedom. And we will protect it!" - Volodymyr Zelensky - “Як би там не було, ми маємо зробити свій внесок – захистити нашу країну, незалежність України, наше життя, нашу культуру, українську свободу. І ми захистимо її! - Володимир Зеленський

Повітряна тривога англійською

Air raid alarm - повітряна тривога, яка звучить по всій Україні у разі небезпеки обстрілів. Для оповіщення мешканців України розроблено online map of air alerts in Ukraine - онлайн мапу повітряних сповіщень в Україні.

Умовні позначення на мапі:

Колір картки

Значення

Yellow - areas of increased attention.

Жовтий колір – зони підвищеної уваги.

Green – a chemical hazard.

Зелений – хімічна небезпека.

Light pink – air alarm in the city.

Світло-рожевий – повітряна сигналізація у місті.

Darker pink – anxiety in the community.

Темно-рожевий – тривога у регіоні.

Dark pink – air alarm in the area.

Насичено-рожевий – повітряна сигналізація у цьому районі.

Red – alarm in the region.

Червоний – тривога у регіоні.

Військові підрозділи України

Підрозділи

Переклад

Air Assault Forces

Десантно-штурмові війська

Logistical Forces

Логістичні сили

Medical Forces

Медичні сили

Military Police

Військова поліція

Special Forces

Сили особливого призначення

Support Forces

Сили підтримки

Territorial Defence Forces

Територіальна оборона

Ukrainian Air Force

Українські повітряні військові сили

Ukrainian Ground Forces

Сухопутні війська України

Ukrainian Naval Service

Українська військово-морська служба

Відмінності між українською та американською армією

Українська армія

Американська армія

Compulsory military service for soldiers and sergeants undergoing compulsory military service in the Armed Forces and other military formations is 18 months, for persons with higher education - 12 months.

Термін обов'язкової військової служби для солдатів та сержантів, які проходять строкову військову службу у Збройних силах та інших військових формуваннях, – 18 місяців, для осіб з вищою освітою – 12 місяців.

In the USA there is no military service and the army is staffed entirely by contract soldiers.

У США немає обов'язкової військової служби та армія комплектується контрактниками.

Not a NATO member

Не є членом НАТО

NATO member

Є членом НАТО

No nuclear weapon

Немає ядерної зброї

With nuclear weapon

З ядерною зброєю

$3,750,000,000 per year is allocated from the state budget

3 750 000 000 $ на рік виділяється з державного бюджету

$612,500,000,000 per year is allocated from the state budget

612 500 000 000 $ на рік виділяється з державного бюджету

 

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер