20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Злічувані та незлічувані іменники в англійській мові

Граматика
5 хвилин читати
22.02.2024
0
0
114

В цій статті нам належить розібратися, чим відрізняються злічувані та незлічувані іменники в англійській мові, які нюанси вживання притаманні цим словам і як їх правильно відрізняти. Почнемо!

В англійській мові іменники діляться на дві категорії: злічувані та незлічувані. Насправді такий поділ має місце бути не тільки в англійській, але і в будь-якій іншій мові. Друзі, будинки, машини, міста, вулиці можна порахувати: один друг, дві вулиці, три міста. Але, наприклад, молоко, сіль, повітря, воду порахувати не можна: неможливо сказати “три повітря, чотири солі, п'ять вод” тощо. Все це не тільки дуже цікаво, а й вкрай необхідно для правильної побудови речень, адже злічувані іменники працюють у контексті не так, як незлічувані. 

Що таке злічувані та незлічувані іменники?

Злічувані іменники (Countable nouns) - це тип іменників, що описує предмети, які фізично можна порахувати. Іншими словами, якщо слово можна використовувати у множині, воно є злічуваним.

There are a lot of amazing resorts in France. - У Франції є багато чудових курортів.

Some things are best left unsaid. - Деякі речі краще не казати.

Незлічувані іменники - це тип іменників, що описує предмети, які фізично не можна порахувати. Іншими словами, якщо слово не можна використовувати у множині, воно є незлічуваним.

Where do you usually buy milk? - Де ти зазвичай купуєш молоко?

Yes, I need some air. - Так, мені потрібно трохи повітря.

Злічувані іменники

Злічувані іменники в англійській мові, як було сказано вище, це слова, які фізично можна порахувати: один поїзд, два друга, три вікна і так далі. З погляду граматики існують слова, які використовуються тільки зі злічуваними іменниками. Як правило, такі слова використовуються у контексті підрахунку кількості. Погляньмо на такі слова окремо.

Many

Слово many використовується зі злічуваними іменниками. Перекладається воно як “багато”.

She has many problems to solve. - Їй потрібно вирішити багато проблем.

How many relatives will there be at the party? - Скільки родичів буде на вечірці?

He has so many women. - Він має так багато жінок.

У випадку, якщо необхідно вказати приналежність іменника після many (наприклад, багато моїх друзів, багато його книг), після many використовується прийменник of. Також, поставивши of, можна використовувати займенники в об'єктному відмінку me, her, them, you, us, him.

I’ve solved too many of your problems. It’s time you got self-reliant. - Я вирішив занадто багато твоїх проблем. Тобі час стати самостійним.

Many of them have decided to build their careers in other fields. - Багато хто з них вирішив побудувати свої кар'єри в інших галузях.

Many of these trees were my friends. - Багато з цих дерев були моїми друзями.

A lot of и lots of

Слова a lot of і lots of повністю синонімічні many і перекладаються так само, тобто “багато”.

A lot of different people have a lot of different opinions. - Багато різних людей мають багато різних думок.

There are lots of new opportunities before you. - Перед тобою багато нових можливостей.

There were a lot of cars on the street that night. - Тієї ночі на вулиці було багато машин.

A few

Хочете сказати, що у вас є трохи якихось речей, предметів, але маєте на увазі, що цієї кількості вам достатньо? A few – ідеальне слово для цієї мети! Перекладається, як "трохи, декілька".

A few organizations have recently become our new competitors. - Декілька організацій нещодавно стали нашими конкурентами.

I need a few attempts to complete this work. - Мені потрібно декілька спроб, щоб закінчити цю роботу.

Take a few weeks. - Візьми кілька тижнів.

Якщо після a few необхідно використовувати займенник в об'єктному відмінку або вказати на приналежність предметів, використовується маленьке слово of.

A few of your buddies have been noticed walking without you recently. - Нещодавно помітили, що кілька твоїх друзів гуляють без тебе.

There are a few of our colleagues in the office. - В офісі є декілька наших колег.

Now I answered a few of your questions. - Тепер я відповів на декілька твоїх запитань.

Few

Слово few використовується з обчислюваними іменниками, коли мовець має на увазі, що якихось предметів у нього мало, недостатньо. В даному випадку, як і з попередніми словами, у разі потреби вказати на приналежність речей після few, використовується of.

Few candidates were able to pass the exam. - Мало кандидатів зуміли скласти іспит.

I have few friends, but they are incredibly reliable. - У мене мало друзів, але вони неймовірно надійні.

There are too few of us now. - Нас зараз надто мало.

Незлічувані іменники

Незлічувані іменники (Uncountable nouns) - це іменники, які описують речі, які фізично не можна порахувати: те, що ллється, сиплеться, газоподібні речовини та абстрактні поняття: сіль, цукор, повітря, пісок і так далі. З погляду граматики, незлічувані іменники використовується з певними словами, коли йдеться про їх кількість. Поговоримо докладніше про ці слова.

Much

Слово much перекладається, як "багато", і використовується виключно з незлічуваними іменниками.

He doesn’t have much work this week. - Він має не багато роботи цього тижня.

Much time will be needed to solve this problem. - Багато часу знадобиться для вирішення цієї проблеми.

A lot of и lots of

Слова a lot of і lots of є синонімами слів much і many. Як було сказано вище, вони використовуються як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками.

I’ve bought a lot of bread because we’ll have some guests today. - Я купив багато хліба, бо сьогодні ми матимемо гостей.

There is lots of sand on the beach near my house. - На пляжі біля мого будинку багато піску.

A little

Слово a little є повним синонімом слова a few: перекладається як “трохи” і означає, що наявної кількості чогось достатньо для мовця. Однак, a little використовується саме з незлічуваними іменниками.

We cooked a little meat for you. - Ми приготували тобі трохи м'яса.

I needed a little water after running a marathon. - Потрібно було трохи води після того, як я пробіг марафон.

Вказуючи на приналежність чи конкретність предмета, “трохи” якого є у мовця, після a little використовується прийменник of.

I took a little of your sugar to add to my coffee. - Я взяв трохи твого цукру, щоб додати собі до кави.

She needs a little of the whiskey on the shelf. - Їй потрібно трохи віскі, що на полиці.

Little

Слово little є повним синонімом слова few: перекладається, як "мало" і означає, що наявної кількості чогось недостатньо для мовця. Однак, little використовується саме з незлічуваними іменниками.

We have too little evidence to argue. - У нас надто мало доказів, щоб сперечатися. (слово evidence в англійській мові є незлічуваним).

There’s little air in this room. - У цій кімнаті мало повітря.

Вказуючи на приналежність або конкретність предмета, “мало” якого є у мовця, після little використовується прийменник of.

There was little of the original charm left in the old building. - У цій старій будівлі залишилося мало оригінального шарму.

He took little of the blame for the project’s failure. - Йому дісталася мала частина звинувачень у провалі проекту.

Іменники, які можуть бути і злічуваними, і незлічуваними

В англійській мові існують слова, які можуть бути як злічуваними, так і незлічуваними. Багато з таких слів можна розподілити на групи за значенням, чим ми й займемося нижче.

Види їжі та напоїв

Багато напоїв та їжі в англійській мові є незлічуваними. Використовуючи ці слова у множині, мовець вкаже на різні види ласощів, що обговорюються.

Незлічуваний іменник

Його аналог в множині

wine - вино

wines - різні види вин

beer - пиво

beers - різні види пива

soup - суп

soups - різні види супу (супи)

Матеріали та вироби з них

Деякі побутові предмети та вироби переймають назви матеріалу, з яких вони виготовлені. Коли таке відбувається, слово також стає злічуваним.

Незлічуваний іменник

Його злічуване похідне

glass - скло

a glass - стакан / келих

iron - залізо

an iron - праска

Кількість напоїв

У неформальній англійській мові можна перетворювати незлічувані напої на злічувані, наприклад, під час замовлення в барі або ресторані.

Незлічуваний іменник

Його аналог в множині

wine - вино

two wines - два (келиха) вина

beer - пиво

three beers - три (келиха) пива

whiskey - віскі

two whiskeys - два (келиха) віскі

Слова, які слід запам'ятати

В англійській мові існують кілька поширених слів, які можуть бути як незлічуваними, так і злічуваними. Такі слова слід запам'ятати.

  • time (час) - a time (раз)
  • experience (досвід) - an experience (випадок з життя)
  • room (місце, простір) - a room (кімната)

Використання артиклів зі злічуваними та незлічуваними іменниками

Існує одне дуже важливе правило: невизначений артикль a/an використовується тільки перед злічуваними іменниками. І не дивно: a/an - це всього лише скорочення від слова one (один), і побудувати словосполучення з розряду “одне повітря” неможливо. У випадку, якщо співрозмовник використовує у своїй мові певний незлічуваний іменник вперше і хоче поставити невизначений артикль, йому не слід ставити взагалі нічого. Більше того, відсутність артикля можна компенсувати словом some у стверджувальних реченнях і словом any у питаннях та запереченнях.

There’s a cat under the table. - Під столом сидить кіт (“кіт” - злічуваний іменник, відповідно, використовуємо a/an).

He says he needs (some) sugar because he can’t drink tea without it. - Він каже, що йому потрібен цукор, бо він не може пити чай без нього. ("цукор" - незлічуваний іменник, відповідно, не використовуємо a/an).

Примітка: подібне обмеження діє лише на невизначений артикль a/an. Визначений артикль the не має жодних обмежень і використовується як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками.

Дякуємо Вам за прочитання нашої статті та сподіваємось, що вона прояснила Вам цю тему! 🙂

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер