20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Complex object

Граматика
4 хвилини читати
03.05.2024
0
0
45

У цій статті ми розглянемо утворення, застосування та особливості використання "Complex object" в англійській мові.

"Complex object" в англійській мові - це граматична конструкція, в якій дієслову передаються два додатки: прямий і непрямий. Це є важливим аспектом граматики, який допомагає більш точно і ефективно передавати інформацію про дії та їх об'єкти. 

Що таке Complex object в англійській мові

Складний додаток (complex object) - це граматична конструкція в англійській мові, яка містить дієслово, за яким йдуть два додатки: прямий і непрямий. Ця конструкція використовується для більш точного і детального опису дії, вказуючи на об'єкт дії і отримувача або адресата дії.

Іншими словами, складний додаток в англійській мові складається з адресата дії (іменника або займенника) і дієслова у формі інфінітиву або (у деяких випадках) дієприкметника теперішнього часу. Ми запевняємо, що буквально кожна людина використовує таку конструкцію щодня. Ви це зрозумієте, просто подивившись на приклади нижче.

I want you to tell me everything right now. - Я хочу, щоб ти розповів мені все прямо зараз.

He asked me to stay with him. - Він попросив мене залишитися з ним.

I told you to wait for me! - Я сказав тобі зачекати мене!

Примітка: в українській мові такої конструкції не існує. Зазвичай, у нас замість неї використовується конструкція зі словом "щоб".

Утворення складного додатку в англійській

Для кращого розуміння структури складного додатку в англійській мові, пропонуємо подивитися на таблицю нижче.

Частина конструкції

Приклад

Переклад прикладу

Підмет (людина або предмет)

I

Мені

Дієслово-присудок

need

треба

Об’єкт дії (на кого спрямовано присудок)

you

Щоб ти

Дієслово в інфінітиві (рідко у формі дієприкметника теперішньому часу

To bring me some water.

Приніс мені трохи води

Використання Complex Object

Complex object в англійській використовується у величезній кількості контекстів. Кожен з них буде розглянутий окремо в цьому розділі, проте спочатку не завадило б поговорити про основні технічні аспекти використання цієї конструкції.

  • Складний додаток може використовувати лише активному стані.

  • Займенник у складному додатку стоїть в об'єктному відмінку (тобто відповідає на питання “кого?” “чого?” “кому?” “Чому”? “Ким?” чим?”)

  • У більшості випадків дієслово в складному додатку стоїть з маленьким словом to.

Нумо розбиратися з кожним випадком застосування!

Causative verbs

Causative verbs (каузативні дієслова) - це спеціальні дієслова, які висловлюють думку, що одна людина, тим чи іншим чином, підштовхує іншу людину вчинити певну дію. Тобто, перша людина “хоче, каже, змушує, просить, благає, хотіла би, наказує, вимагає”, щоб інша людина вчинила ту чи іншу дію. І переважна більшість таких дієслів вимагають після себе конструкцію Complex Object. Погляньмо на такі дієслова в англійській та приклади з ними!

Дієслово

Переклад

Приклад

want

хотіти

I want you to work harder. - Я хочу, щоб ти працював старанніше.

need

потребувати

He needs me to look after his dog. - Йому потрібно, щоб я наглядав його собаку.

require

вимагати

We require you to be ready. - Ми вимагаємо, щоби ти був готовий.

wish

бажати

We wish you to know more. - Ми бажаємо, щоб ти знав більше

order

наказувати

They ordered me to protect this area. - Вони наказали, щоб я захищав цю територію.

beg

благати

Must I beg you to do what you have to do? - Мені треба благати тебе робити те, що ти і так маєш робити?

force

змушувати

No one can force me to do anything. - Ніхто не може змушувати мене щось робити.

tell

казати

We told you to be more careful. - Ми сказали, щоб ти був обережнішим.

ask

попросити

Can I ask you to pass me some salt? - Чи можу я попросити тебе передати мені трохи солі?

inspire

надихати

He inspired me to start my own rock band. - Він надихнув мене почати займатися власним рок-гуртом.

Примітка: у таблиці вказані найпоширеніші дієслова. Звичайно, їх кратно більше і всі з них неможливо вмістити навіть у десятках таких статей 🙂

Крім перелічених вище слів, існують деякі каузативні дієслова, які не дотримуються загального правила: після них використовується дієслово без частки to. Погляньмо на таблицю з такими дієсловами!

Дієслово

Переклад

Приклад

make

змушувати

He made me think over the offer. - Він змусив мене продумати пропозицію.

let

дозволяти/давати

I can’t let you go now. - Я не можу дати тобі піти зараз.

help

допомагати

We helped him save his money. - Ми допомогли йому зберегти гроші.

have

доручити/дати завдання

He had his best worker represent the company. - Він доручив своєму найкращому співробітнику представляти компанію.

Дієслова припущення

Дієслова припущення також часто вимагають після себе конструкцію Complex object. Складний додаток після таких слів (крім expect) містить лише дієслово to be. Погляньмо на таблицю таких слів!

Дієслово

Переклад

Приклад

expect

очікувати

We expect you to understand the consequences of your actions. - Ми очікуємо, що ти розумієш наслідки своїх дій.

suppose

припускати

I suppose you to be aware of this situation. - Я припускаю, що ви обізнані про цю ситуацію.

believe

вважати

We believe him to be able to change the game. - Ми віримо, що він зможе змінити правила гри.

know

знати

I know you to be here. - Я знаю, що ти тут.

consider/find

вважати

She finds you to be the best candidate! - Вона вважає, що ти найкращий кандидат!

think

думати

I think him to be the right choice. - Я думаю, що він – правильний вибір.

Дієслова сприйняття

Складний додаток в англійській мові часто використовується для вказівки на те, що ми стали свідками якоїсь дії. Тобто ми “відчуваємо, бачимо, чуємо, помічаємо, спостерігаємо, відчуваємо запах” те, як хтось щось робить. Іншими словами, дієслова feel (відчувати), see (бачити), watch (спостерігати), hear (чути), listen to (слухати), smell (відчувати на запах), observe (спостерігати) вимагають після себе complex object.

Проте! В даному випадку, конструкція складного доповнення відрізнятиметься від конструкції з каузативними дієсловами та дієсловами припущення. Погляньмо на схему.

Як бачимо, в даному випадку використовується або дієслово в інфінітиві, або дієслово із закінченням -ing. Розберемося, у чому різниця!

Використання інфінітиву в complex object

Дієслово у першій формі (в інфінітиві) використовується у тих ситуаціях, коли головний герой речення (підмет) стає свідком закінченої дії: іншими словами, він побачив завершення дії, що описується.

I heard him leave the room. - Я почув, як він покинув кімнату.

Do you want to see me break this glass? - Хочеш подивитися, як я розіб'ю цю склянку?

We didn’t even notice them come in! - Ми навіть не помітили, як вони увійшли!

Використання дієприкметника (дієслова із закінченням -ing) у complex object

Дієслово із закінченням -ing використовується у тих ситуаціях, коли головний герой речення (підмет) стає свідком середини дії: іншими словами, він побачив лише процес, але не закінчення описуваної дії, або ж мовець робить акцент саме на процесі, а не на закінченні дії .

I smelt her preparing coffee. - Я відчув, як вона готує каву.

We felt them trying to convince us. - Ми відчували, як вони намагаються переконати нас.

I’m listening to my friend playing the guitar. - Я слухаю, як мій друг грає на гітарі.

Дякуємо Вам за прочитання нашої статті та сподіваємось, що дана тема стала Вам зрозумілішою!🙂

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер