20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Ступені порівняння прислівників в англійській мові

Граматика
4 хвилини читати
06.05.2024
0
0
47

Ступені порівняння прислівників в англійській мові - це ключовий аспект, який допомагає описати різні рівні інтенсивності та частоти дій.

Вивчення цих ступенів не лише розширює словниковий запас, а й допомагає точніше й виразніше висловлювати свої думки. Давайте поближче розглянемо, як утворюються і використовуються позитивний, вищий і найвищий ступені порівняння прислівників в англійській мові!

Що таке ступені порівняння прислівників?

Ступені порівняння прислівників (Degrees of comparison of adverbs) - це способи порівняння прислівників для вказівки на більш або менш інтенсивні дії або якості. В англійській мові, як і в інших мовах, виділяють три ступені порівняння прислівників: позитивний (або "стандартний"), вищий і найвищий. Для кращого розуміння даної теми в англійській мові, поглянемо на приклади.

He runs fast. - Він швидко бігає (стандартний ступінь порівняння).

He runs faster than the other groupmates. - Він біжить швидше, ніж інші одногрупники (вищий ступінь, тобто ми порівнюємо його з іншими людьми в групі).

He runs the fastest in his group. - Він біжить найшвидше в своїй групі (найвищий ступінь, що вказує на його переважність над іншими в групі).

Після попереднього ознайомлення зі ступенями порівняння прислівників в англійській, слід розібратися в цьому питанні детальніше!

Вищий ступінь (Comparative degree)

Порівняльний ступінь прислівників відіграє важливу роль в англійській мові, дозволяючи нам порівнювати інтенсивність або частоту дій. Розуміння цієї концепції допомагає будувати більш точні й інформативні висловлювання.

Схема побудови такого ступеня дуже схожа на прикметники: до односкладних слів додається закінчення -er, до багатоскладних додається слово more. Слова з суфіксом -ly вважаються багатоскладними.

If I had come later, I wouldn’t have seen anything. - Якби я прийшов пізніше, я б не побачив нічого.

She jumped higher than me. - Вона стрибнула вище, ніж я.

He speaks more interestingly than the other participants. - Він говорить цікавіше, ніж інші учасники.

To be honest, this meeting went more smoothly than the first one. - Чесно кажучи, ця зустріч пройшла більш гладко, ніж перша.

Позитивний ступінь (Positive degree)

Прислівники в позитивному ступені порівняння - це прислівники у своєму стандартному вигляді, які описують дію або характеристику предмета. У більшості випадків, щоб утворити прислівник у своєму стандартному вигляді, необхідно до прикметника додати суфікс -ly.

She drives as carefully as her husband. - Вона водить так само обережно, як і її чоловік.

If you’d listened attentively, you’d have no questions now. - Якби ти тоді уважно слухав, зараз у тебе не було б жодних питань.

She sings so beautifully! - Вона так красиво співає!

У англійській мові існують слова, які є одночасно і прикметниками, і прислівниками. Тобто, суфікс -ly до них не додається. До найбільш поширених з них відносяться fast (швидкий, швидко), hard (важкий, важко), late (пізній, пізно), high (високий, високо), short (короткий, коротко), long (довгий, довго).

If I was a bird, I’d fly as high as I could. - Якби я був птахом, я б піднявся так високо, як тільки зміг би.

How long has he been struggling to find a solution? - Як довго він намагається знайти рішення?

You’ve sent your CV too late. We’ve already found another person. - Ви відправили своє резюме занадто пізно. Ми вже знайшли іншу людину.

Найвищий ступінь порівняння

Переважний ступінь прислівників дозволяє нам виразити найвищий рівень інтенсивності або частоти дії. Ця граматична конструкція допомагає створювати яскраві й виразні образи при описі подій і явищ. Утворюється переважний ступінь порівняння прислівників шляхом додавання закінчення -est до односкладних слів і додаткового слова most до багатоскладних.

I had my hair cut shortest. - Я підстригся найкоротше.

He worked the hardest in the whole team last year. - Він працював найусердніше з усієї команди минулого року.

She used to do her work most diligently. - Раніше, вона виконувала свою роботу найбільш старанно.

I’d like to arrive the earliest of all. - Я б хотів прибути першим серед усіх.

Как образовывать степени сравнения наречий в английском

Утворення ступенів порівняння прислівників в англійській мові - це важливий аспект, який допомагає нам точніше описувати дії та явища. Розуміння правил освіти порівняльного і чудового ступенів прислівників допоможе вам грамотно висловлювати свої думки.

Загалом, існує два способи утворювати вищий і найвищий ступені порівняння прислівників в англійській мові: за допомогою суфіксів -er (вищий ступінь) і -est (найвищий ступінь) і за допомогою додаткових слів more (вищий ступінь) і most (найвищий ступінь). Розберемося ж, у чому між ними різниця!

Використання суфіксів -er і -est

Суфікси додаються до прислівників у тому випадку, якщо вони не закінчуються -ly і складаються з одного складу.

Прислівник

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

Fast - швидко

Faster - швидше

(the) faster - найшвидше

Slow - повільно

Slower - повільніше

(the) slowest - найповільніше

High - високо

Higher - вище

(the) highest - найвище

Використання додаткових слів more і most

Додаткові слова more і most додаються до прислівників, утворених за допомогою суфікса -ly та інших слів, кількість складів у яких більше ніж один.

Прислівник

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

Quickly - швидко

More quickly - швидше

(the) most quickly - найшвидше

Carefully - обережно

More carefully - обережніше

(the) most carefully - найобережніше

Wisely - мудро

More wisely - мудріше

(the) most wisely - наймудріше

Погляньмо на більшу кількість прикладів у контексті.

Who can solve this equation more quickly than me? - Хто може вирішити це рівняння швидше за мене?

He has always acted the most wisely in our group. - Він завжди діяв наймудріше у нашій групі.

You want to finish the fastest, but you always end up moving the slowest. - Ти хочеш фінішувати найшвидше, але завжди, зрештою, рухаєшся найповільніше.

He was shining the brightest of all! - Він сяяв яскравіше за всіх!

Виключення

Існують прислівники, ступені порівняння яких доволі відрізняються від початкового слова. У таблиці нижче розберемося з цими словами.

Прислівник

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

Well - добре

Better - краще

(the) best - найкраще

Badly - погано

Worse - гірше

(the) worst - найгірше

Much - багато

More - більше

(the) most - найбільше

Little - мало

Less - менше

(the) least - найменше

Far - далеко

Further/farther - далі

(the) furthest/farthest - найдалі

Погляньмо на приклади використання неправильних прислівників у тих.

He dances better than anyone here. - Він танцює краще, ніж будь-хто тут.

I thought I’d go far, but he went the farthest. - Я думав, що я далеко піду, але він пішов далі.

He did the least to be included on this list! - Він зробив найменше, щоб його включали до цього списку!

Посилення вищого ступеню прислівників

Іноді виникають ситуації, коли звичайної порівняльної ступені недостатньо: мовцеь хоче підкреслити, що різниця між порівнюваними об'єктами досить велика. В українській мові, як правило, у таких випадках використовується слово "набагато", а в англійській - цілих чотири слова, вибір яких залежить від уподобань мовця. До цих слів відносяться a lot, much, way, far. Подивимося на них в контексті!

Now people talk a lot more quietly on the streets. - Зараз люди на вулицях говорять набагато тихіше.

They arrived far later than they should have. - Вони приїхали набагато пізніше, ніж повинні були.

You promised you’d listen much more attentively. - Ти пообіцяв, що будеш слухати набагато уважніше.

New generation aircraft are able to fly way higher than their predecessors. - Літаки нового покоління можуть летіти набагато вище, ніж їх попередники.

Дякуємо Вас за прочитання цієї статті і сподіваємося, що вона допомогла Вам розібратися в темі ступенів порівняння прислівників! 🙂

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер